"Все всегда заканчивается хорошо. Если что-то закончилось плохо, значит, это еще не конец"
Паоло Коэльо

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України


Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи заснований у 2002 році на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 556-р "Про утворення Інституту демографії та соціальних досліджень" та постанови Президії НАН України від 09.10.2002 № 246.


Основні напрями наукової діяльності Інституту:Libanova
 • теоретичні проблеми демографії;
 • відтворення демографічного потенціалу;
 • причини та наслідки демографічної кризи;
 • міграційні процеси;
 • людський розвиток: методологічні проблеми та оцінювання на регіональному рівні;
 • проблеми формування соціального капіталу;
 • рівень життя, бідність і становлення середнього класу;
 • ринок праці, трудові відносини та соціальне партнерство;
 • соціальна політика та соціальний захист населення;
 • гендерна політика;
 • розвиток соціальної інфраструктури;
 • соціально-демографічне прогнозування;
 • інформаційно-статистичне забезпечення соціально-економічних та демографічних досліджень.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ імені М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ

Інститут здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та зарубіжними науковими установами: UNDP, UNFPA, UNICEF, European Commission, The World Bank, ILO, IOM, World Health Organization, National Institute for Demography of France, Max Planck Institute for Demographic Research тощо, з питань:

 • методології та практики соціально-демографічних досліджень;
 • бідності, нерівності та соціального виключення;
 • соціального захисту дітей;
 • міграції;
 • освіти, зайнятості та економічної активності;
 • методології вибіркових обстежень, статистичного оцінювання показників.


Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.Адреса Інституту: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60 тел/факс +3 8(044) 486 62 38, 486 62 37
demography@idss.org.ua