ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 09.03.2004 № 175 в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України відкриті аспірантура та докторантура за спеціальністю "08.00.07 — демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".
Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом, так і без відриву від виробництва на бюджетній та контрактній основі.
Документи для вступу до аспірантури можна подавати до 10 вересня поточного року. Вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови проходять у вересні-жовтні.
Зарахування до аспірантури — з 1 листопада поточного року.

Перелік документів для вступу до аспірантури:

 • заява на ім’я директора Інституту;
 • анкета працівника;
 • автобіографія;
 • копія диплому про закінчення ВНЗ з додатком до нього;
 • трудова книжка;
 • медична довідка (форма 086-У);
 • три фотографії (3 × 4 см);
 • список опублікованих наукових робіт або реферат з обраної спеціальності (30—35 сторінок, Вимоги до оформлення реферату (скачати);
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного номера;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо є);
 • паспорт та диплом про вищу освіту (надаються особисто).

Перелік документів для прикріплення до Інституту здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук:

 • особовий листок і 2 фотографії;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту;
 • список робіт, підписаний автором, ученим секретарем установи та засвідчений печаткою організації;
 • відгук на матеріали дисертаційного дослідження або на його частину (вказати тему);
 • виписка з протоколу засідання відділу Інституту, до якого прикріплюється здобувач.


Перелік документів для прикріплення до Інституту здобувача наукового ступеня доктора наук:

 • особовий листок і 2 фотографії;
 • автобіографія;
 • копія диплома про присудження ступеня кандидата наук;
 • список робіт, підписаний автором, ученим секретарем установи та засвідчений печаткою організації;
 • тема та план дисертаційного дослідження;
 • реферат дисертаційного дослідження (обсягом до 3 сторінок), у якому необхідно надати інформацію про актуальність теми дослідження; його об’єкт, завдання та мету; апробації; описати структуру роботи по частинах; вказати основні напрямки дослідження; навести бібліографію;
 • відгук на матеріали дисертаційного дослідження або на його частину (вказати тему);
 • виписка з протоколу засідання відділу Інституту, до якого прикріплюється здобувач;
 • диплом про присудження наукового ступеня (надається особисто).Контакти:
відділ кадрів і аспірантури +38(044) 238 08 22
вчений секретар Інституту +38(044) 486 62 38