2019-26-07


Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України


ОГОЛОШУЄ КОНКУРС


на заміщення вакантних посад:


- провідного наукового співробітника відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення
- провідного наукового співробітника відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур
- наукового співробітника сектору досліджень рівня життя населення відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур

До участі в конкурсі запрошуються доктори та кандидати наук за профілем відділу, які мають досвід роботи, наявність публікацій, наукових праць або авторських свідоцтв (патентів) на винаходи.

Прийом документів - 30 днів з дня оприлюднення оголошення.

Додаткову інформацію про вимоги до кандидатів та необхідні документи можна отримати за адресою:

01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60 (к. 503, 513)

тел.: +38044 486 62 38, +38044 238 08 22

2019-16-04

За результатами засідання Конкурсної комісії, протокол № 1 від 11.04.2019 р. щодо обрання на заміщення вакантних наукових посад та наказу від 11.04.2019


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

на посаді провідного наукового співробітника відділу проблем формування соціального капіталу – Звонаря Віктора Павловича, д.е.н., с.н.с.

на посаді провідного наукового співробітника відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення – Ільїч Людмилу Миколаївну, д.е.н., доц.


2019-07-03

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи

НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:


- провідного наукового співробітника відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення

- провідного наукового співробітника відділу проблем формування соціального капіталу.


До участі в конкурсі запрошуються доктори наук за профілем відділу, який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.


Прийом документів - 30 днів з дня оприлюднення оголошення у засобах масової інформації.


Додаткову інформацію про вимоги до кандидатів та необхідні документи можна отримати за адресою:


01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60 (к. 503, 513)


тел.: +38044 486 62 38, +38044 238 08 22