Демографічні прогнози

Демографічні прогнози не є передбаченнями. Вони містять групи сценаріїв, заснованих на припущеннях щодо компонентів приросту населення, які самі піддаються невизначеності. Зауважте, що жоден із сценаріїв не є більш правдоподібним, ніж інші. Користувачам пропонується розглянути кілька сценаріїв під час аналізу результатів прогнозів. Наприклад, якщо вам потрібно здійснити розрахунки пенсійних моделей, доцільно порівняти сценарій із молодою віковою структурою зі сценарієм із високим рівнем демографічного старіння.
Крім того, не можна стверджувати, що величини, що спостерігаються у найближчі роки, завжди залишатимуться в межах, що передбачаються варіантами "Низький" та "Високий". Інститут демографії та соціальних досліджень (IDSS) щорічно чи принаймні через рік проводить нові розрахунки, щоб забезпечити врахування останніх наявних даних.
З 2014 року Державна служба статистики України не надає даних про населення для всієї України. Ми розпочали роботу з оцінки населення непрямими методами. Переглянутий прогноз населення буде опублікований, як тільки буде доступним.

Метод

Прогнози чисельності населення для України розробляються когорто-компонентним методом. Для кожного компонента сформульовано кілька гіпотез – народжуваність, смертність, імміграція та еміграція. Коефіцієнти народжуваності та смертності із базовим населенням генерують майбутні народження смерті за когортами (роком народження). Іммігранти та емігранти обчислюються також за роком народження. Чисельність населення на початок кожного наступного календарного року отримується за рівнянням демографічного балансу. Народження та іммігранти додаються до базового населення, тоді як смертність та емігранти віднімаються відповідно до року народження.

Гіпотези та сценарії

Гіпотези, як правило такі: "Середній", "Високий" та "Низький" для кожного з компонентів. Сценарії прогнозу можуть об’єднувати різні комбінації гіпотез компонентів. Для деяких цілей існують додаткові гіпотези – "константа" (яка містить усі компоненти без змін на рівнях останнього доступного року) та "нульова міграція" (відсутність міграції).

Базове населення

Базове населення для прогнозів до 2014 року було отримане з післяпереписних оцінок, наданих Державною службою статистики України на 1 січня. Ці оцінки за віком (від 0 до 99 років і 100 років або старше) та статтю базуються на переписі 2001 року та офіційних зареєстрованих демографічних подіях (народженнях, смертях та міграції). З 2014 року Державна служба статистики України не надає даних про населення для всієї України. Починаючи з 2015 року, базова чисельність населення буде базуватися на відповідних оцінках ІДСД для України та використовуватись для прогнозів для всієї України, щоб підтримувати узгоджені часові ряди.

Рівень деталізації

Кожен сценарій демографічного прогнозу розробляється за статтю та однорічними віковими групами на кожен календарний рік, до відповідного горизонту прогнозування.

Національні
демографічні прогнози
Регіональні
демографічні прогнози