ВЧЕНА РАДА

Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою та науково-організаційною діяльністю наукової установи. Вчена рада ухвалює рішення та напрацьовує рекомендації щодо організації роботи Інституту в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Інституту.

Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової та науково-організаційної діяльності Інституту і рекомендує їх до подання на затвердження до Відділення економіки та Президії НАН України.
Зокрема, Вчена рада Інституту розглядає питання:

 • пов’язані з удосконаленням структури Інституту;
 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями й установами;
 • проведення нарад і конференцій;
 • міжнародного наукового співробітництва;
 • науково-видавничої діяльності, висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • висування та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
 • обирання наукових працівників на конкурсних засадах;
 • порушення клопотань щодо надання працівникам Інституту вчених та почесних звань;
 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України.

Аналізує стан впровадження результатів наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Схвалює:

 • програми, проекти науково-дослідних робіт;
 • річний звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту.

Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;
 • теми дисертацій, наукових керівників (консультантів) здобувачів та аспірантів.

Рекомендує кандидатури на посади заступників директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних редакторів та членів редакційних колегій наукових видань Інституту.

 

СПИСОК
членів Вченої ради Інституту


Лібанова Елла Марленівна Директор Інституту, академік НАН України, д-р. екон. наук, проф. Голова Вченої ради
Макарова Олена Володимирівна Заступник директора Інституту з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, д-р екон. наук, ст. наук. співр. Заступник Голови Вченої ради
Черніченко Віктор Васильович Вчений секретар інституту, канд. екон. наук, ст. наук. співр. Секретар Вченої ради
Баланда Анатолій Людвігович Головний науковий співробітник відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення, д-р екон. наук, проф.
Власенко Наталія Степанівна Радник Голови Державної служби статистики України
Гладун Олександр Миколайович

Заступник директора Інституту з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, д-р екон. наук, ст. наук. співр.

Заяць Тетяна Анатоліївна

Завідувач відділом проблем формування соціального капіталу, д-р екон. наук, проф.

Когатько Юрій Леонідович Старший науковий співробітник сектору досліджень рівня життя населення відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур, канд. геогр. наук, ст. наук. співр.
Крентовська Ольга Петрівна Перший заступник Міністра соціальної політики України, канд. наук з держ. упр.
Курило Ірина Олексіївна

Завідувач відділом досліджень демографічних процесів та демографічної політики, д-р екон. наук, проф.

Левчук Наталія Михайлівна

Провідний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування, д-р екон. наук, ст. наук. співр.

Лісогор Лариса Сергіївна

Головний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку, д-р екон. наук, проф.

Новіков Валерій Миколайович

Головний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку, д-р екон. наук, проф.

Полякова Світлана Володимирівна Провідний науковий співробітник сектору досліджень рівня життя населення відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур, канд. екон. наук, ст. наук. співр.
Пирожков Сергій Іванович Радник при дирекції Інституту, академік НАН України, д-р екон. наук, проф.
Позняк Олексій Володимирович

Завідувач сектором міграційних досліджень відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики, канд. екон. наук, ст. наук. співр.

Рингач Наталія Олександрівна Головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування, д-р наук з держ. упр., ст. наук. співр.
Саріогло Володимир Георгійович

Завідувач відділом моделювання соціально-економічних процесів і структур, д-р екон. наук

Хмелевська Оксана Михайлівна

Провідний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку, канд. екон. наук, ст. наук. співр.

Цимбал Олександр Іванович

Завідувач відділом досліджень ризиків у сфері зайнятості населення, д-р екон. наук, ст. наук. співр.

Черенько Людмила Миколаївна

Завідувач відділом досліджень рівня життя населення, канд. екон. наук, ст. наук. співр.

Черепахін Микола Вікторович Заступник директора Інституту з загальних питань