Індекс регіонального людського розвитку – 2012  (ІРЛР) є інтегральним показником, що характеризує досягнення регіонів України в області людського розвитку. Розраховується за методикою Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Методика була розроблена у 2001р. і оновлена у 2012 р., затверджена Постановою спільного засідання Президії НАН України та Державного комітету статистики України. Індекс нараховує 33 показника, які зводяться у 6 субіндексів (за окремими аспектами людського розвитку: відтворення населення; соціальне становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта). Субіндекси утворюють єдиний інтегральний показник для певного регіону України.  Інститут публікує ІРЛР на постійній основі, що дає змогу відслідковувати зміни у динаміці.  Результати  розрахунків  можуть бути використані для моніторингу та оцінки прогресу людського розвитку в регіонах, бути корисними для  виявлення проблем та формування соціально-економічної політики на національному та регіональному рівнях.


  

Методика
вимірювання
регіонального
людського
розвитку

Інтегральний
індекс
регіонального
людського
розвитку

Динаміка
індексу
регіонального
людського
розвитку

Аналітична
записка

Динаміка індексу регіонального людського розвитку (дивитися відео)