ПУБЛІКАЦІЇ

2023
#

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: нариси про демографічний стан країни у перше тридцятиріччя незалежності
Монографія

Автори:І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, О.К. Гаврилюк, Т.О. Гнатюк, В.П. Думанська, О.П. Корнійчук, Б.О. Крімер, Н.М. Левчук, І.П. Майданік, О.В. Позняк, Н.О. Рингач, Л.І. Слюсар, П.Є. Шевчук

Монографія присвячена висвітленню процесів, що відображають глибоку соціально-демографічну трансформацію українського суспільства у перше тридцятиріччя відновлення її незалежності. Розглядаються зміни в демографічній поведінці, неоднозначні зрушення у перебігу основних демографічних процесів та в соціально-демографічних структурах, що є як віддзеркаленням довготривалих загальноєвропейських тенденцій, так і наслідком деформацій, спричинених складними умовами трансформаційного періоду. Демографічне відтворення в Україні, його чинники та новітні тенденції, структурні особливості населення досліджуються у взаємозв’язку з тими загальними процесами суспільно-економічної модернізації, які переживає наша країна. Книга містить також результати узагальнення вітчизняного досвіду з реалізації соціально-демографічної політики за цей період та рекомендації щодо її вдосконалення й розвитку.
Для демографів, соціологів, економістів, фахівців із державного управління й усіх небайдужих до демографічної проблематики читачів.


(Електронний варіант)


Електронні реєстри: напрями використання

Дитяча бідність: прогнозні оцінки впливу війни на стан домогосподарств з дітьми
Аналітична записка

Автори: Людмила Черенько, Володимир Саріогло, Наталія Сітнікова

У аналітичній записці викладено прогнозні оцінки впливу війни на бідність домогосподарств з дітьми та короткий огляд ситуації. Більш ґрунтовне дослідження «Бідність та нерівні можливості дітей в Україні» (2021), яке містить визначення термінів бідності, висвітлення ключових тенденцій до 2022 р., викладення основних проблем бідності наведено за посиланням: https://www.unicef.org/ukraine/media/14771/file
Ця публікація базується на широкому колі інформаційних, аналітичних та статистичних матеріалів і підсумках експертних обговорень, що були ініційовані Представництвом ЮНІСЕФ в Україні та Національною академією наук України, насамперед Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Відкрита дискусія та обмін даними й аналітичними матеріалами між основними організаціями, залученими до аналізу проблем бідності та прогнозування її тенденцій (урядовими установами, міжнародними організаціями, науково-дослідними інститутами, аналітичними центрами, недержавними організаціями тощо), сприятиме удосконаленню процесу прийняття управлінських рішень через його забезпечення об’єктивними оцінками.


(Електронний варіант)


Електронні реєстри: напрями використання

Дитяча бідність: вплив війни на стан домогосподарств з дітьми
Монографія

Автори: Людмила Черенько, Володимир Саріогло, Наталія Сітнікова

У публікації викладено оцінки впливу війни на бідність домогосподарств з дітьми та короткий огляд ситуації. Більш ґрунтовне дослідження «Бідність та нерівні можливості дітей в Україні» (2021), яке містить визначення термінів бідності, висвітлення ключових тенденцій до 2022 р., викладення основних проблем бідності наведено за посиланням: https://www.unicef.org/ukraine/media/14771/file.
Ця публікація базується на широкому колі інформаційних, аналітичних та статистичних матеріалів і підсумках експертних обговорень, що були ініційовані Представництвом ЮНІСЕФ в Україні та Національною академією наук України, насамперед Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи. Відкрита дискусія та обмін даними й аналітичними матеріалами між основними організаціями, залученими до аналізу проблем бідності, сприятиме удосконаленню процесу прийняття управлінських рішень через його забезпечення об’єктивними оцінками.


(Електронний варіант)


Електронні реєстри: напрями використання

Якість життя населення України та перші наслідки війни
Монографія

Автори:Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Реут А.Г., Крикун О.І., Когатько Ю.Л., Заяць В.С., Клименко Ю.А.


(Електронний варіант)


Електронні реєстри: напрями використання

Аналітичний звіт за результатами оцінки «покращення показників з неінфекційних захворювань: бар’єри та можливості системи охорони здоров’я в Україні»
Аналітична доповідь

Автори:Тетяна Юрочко, Андрій Скіпальський, Ірина Курило, Анастасія Думчева


(Електронний варіант)


2022
Електронні реєстри: напрями використання

Прогнозна оцінка рівня бідності в Україні у 2022 році за трьома сценаріями розвитку соціально-економічних процесів внаслідок російсько-української війни
Аналітична доповідь

Автори:Відділ досліджень якості життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України


(Електронний варіант)


Соціальні моделі сталості інфраструктурних галузей

Соціальні моделі сталості інфраструктурних галузей в умовах сучасної кризової ситуації (на прикладі освіти та охорони здоров’я України після 2019 року): кол. моногр.
Монографія

Автори:В.М. Новіков, З. Сіройч, Ю.О. Карягін, В.В. Черніченко


(Електронний варіант)


2021
Електронні реєстри: напрями використання

Людський розвиток в Україні. Пріоритети національної політики мінімізації асиметрії українського ринку праці
Колективна монографія

Автори: О.І. ЦИМБАЛ (керівник), Е.М. ЛІБАНОВА, О.В. МАКАРОВА, В.Г. САРІОГЛО, Я.В. ОСТАФІЙЧУК, Л.Г. ТКАЧЕНКО, Л.Г. БОГУШ, П.А. ШВЕЦЬ, О.М. ЯРОШ, М.О. КРИМОВА, В.В. ЧЕРНІЧЕНКО, М.В. ОТКИДАЧ, О.Я. ШМОРГУН

Монографію присвячено обґрунтуванню пріоритетів національної політики з мінімізації асиметрії українського ринку праці, обумовленої глобальними ризиками. Основну увагу приділено специфічним формам асиметрії на ринку праці, її чинників та джерел. Розроблено типологію глобальних тенденцій, релевантних до розвитку національного ринку праці та рівня його асиметричності. Представлено концепцію асиметрії пропозиції робочих місць та робочої сили, виявлено перспективи формування в Україні єдиної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення політики на ринку праці. Матеріали монографії можуть бути використані органами державної влади та соціальними партнерами. Вона буде корисною для аспірантів та студентів старших курсів економічних спеціальностей.


(Електронний варіант)


Електронні реєстри: напрями використання

Електронні реєстри: стан в Україні
Колективна монографія

Автори: О.М. Гладун (наук. ред.), М.В. Пугачова, Н.М. Левчук, Н.О. Рингач, П.Є. Шевчук, О.П. Корнійчук, Л.В. Лущик, В.В. Хвалинська, Д.В. Виноградова, М.В. Виноградова

Монографію присвячено дослідженню стану основних українських електронних реєстрів, які містять інформацію про населення. Докладно проаналізовано проблеми, пов’язані зі створенням, функціонуванням і використанням цих реєстрів в Україні для цілей державного управління і статистики зокрема. Розглянуто питання взаємозв’язку реєстрів та можливості створення цілісної системи якісної інформації щодо населення на базі проаналізованих реєстрів. У роботі викладено рекомендації щодо удосконалення певних реєстрів і подальших можливостей їх використання.
Для демографів, державних службовців, працівників сфери ІТ, та усіх, хто цікавиться питаннями інформатизації суспільства.


(Електронний варіант)


Електронні реєстри: напрями використання

Електронні реєстри: напрями використання
Колективна монографія

Автори: О.М. Гладун (наук. ред.), М.В. Пугачова (наук. ред.), О.В. Макарова, Т.А. Заяць, В.П. Звонар, О.А. Малиновська, Я.В. Остафійчук, О.І. Цимбал, Л.М. Черенько, Т.М. Калашнікова, О.В. Позняк, С.В. Полякова, Л.Г. Ткаченко, О.М. Ярош, Г.О. Краєвська, І.П. Майданік, О.А. Васильєв, Т.О. Гнатюк, О.І. Дяконенко, М.О. Кримова, А.Г. Реут, С.В. Іващенко, М.В. Откидач, В.В. Хвалинська

Монографію присвячено дослідженню напрямів використання українських електронних реєстрів для інформаційної підтримки соціальної політики держави. Докладно проаналізовано проблеми сфери соціальної політики, які потребують залучення великих обсягів інформації про населення, визначено реєстри, які мають бути використані, перелік полів цих реєстрів, що слід залучити, та їх взаємозв’язок. Представлено алгоритми використання інформації цих реєстрів, визначено імовірних користувачів серед органів державної влади і місцевого самоврядування, сформульовано рекомендації щодо застосування електронних реєстрів для підтримки ухвалення управлінських рішень.
Для демографів, державних службовців, працівників сфери ІТ, та усіх, хто цікавиться питаннями інформатизації суспільства.


(Електронний варіант)


Електронні реєстри: європейський досвід створення та використання

Електронні реєстри: європейський досвід створення та використання
Колективна монографія

Автори: О.М. Гладун (наук. ред.), М.В. Пугачова, М.В. Виноградова

Монографію присвячено дослідженню розвитку системи електронних реєстрів у північноєвропейських країнах (Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Нідерландах) як передових у цій царині. Дослідено також досвід Естонії як пострадянської країни, яка є передовою за темпами створення та розвитку системи реєстрів, і Франції як країни, найкраще зіставної з Україною за чисельністю населення. Розглянуто наявні у цих країнах системи реєстрів, їхні особливості, використання у статистичних цілях, зокрема для проведення переписів населення.
Для демографів, державних службовців, працівників сфери ІТ, та усіх, хто цікавиться питаннями інформатизації суспільства.


(Електронний варіант)


Соціальне відторгнення, нерівність та бідність дітей

Polityczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pandemii COVID-19 w Europie środkowej i wschodniej
Збірник наукових праць

Основні автори: В.М. Новіков, Л.С. Лісогор, І. М. Новак, І.Л Жук, С.В. Іващенко.

Варшавським видавництвом Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR (Республіка Польща) видано збірник наукових праць європейських вчених «Polityczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pandemii COVID-19 w Europie środkowej i wschodniej». Серед авторів видання співробітники Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України: д.е.н., проф., заслужений діяч науки та техніки України В.М. Новіков, д.е.н., проф. Л.С. Лісогор, к,е.н., с.н.с. І. М. Новак, к.е.н. с.н.с. І.Л Жук, гол. економіст С.В. Іващенко.
Стаття В.М. Новікова «Налогообложение некоммерческих организаций в современной Украине» присвячена проблемі оподаткування некомерційних організацій. Її вирішення можливе при активному впливі держави на процес управління неприбутковою діяльністю: покращенні фінансової звітності, більшої відкритості благодійних організацій, впорядкуванні їх правовідносини, лібералізації оподаткування та посилені контролю за діяльністю неприбуткових організацій. Стаття Л.С. Лісогор і С.В. «Соціальне інвестування в освітньо - професійну сферу — важливий компонент сталого людського розвитку: проблеми формування та реалізації в сучасній Україні» розглядає проблему формування та реалізації соціальних інвестицій в освітньо-професійній сфері економіки України. Доведено, що зміст соціальних інвестицій проявляється через їх подвійну природу як інструмента для одночасного задоволення потреб в державному та корпоративному секторах.
У статті І.М. Новак і І.Л. Жук «Соціальна відповідальність сучасної організації як механізм соціального інвестування сталого людського розвитку на корпоративному рівні» досліджується соціальна відповідальність корпоративного сектору економіки в контексті соціального інвестування. Пропонуються інституціональні механізми покращення організаційних основ соціального функціонування компаній в умовах сучасного стану ринкової економіки.


(Електронний варіант)


Соціальне відторгнення, нерівність та бідність дітей

Соціальне відторгнення, нерівність та бідність дітей
Монографія

Основні автори: Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Реут А.Г., Васильєв О.А., Когатько Ю.Л., Заяць В.С., Клименко Ю.А.

У роботі основний акцент зроблено на групах дітей з підвищеним ризиком соціального відторгнення, а також на особливостях формування соціально-економічного середовища в контексті нерівності життєвих шансів та поширення бідності серед дітей.


(Електронний варіант)


Бідність та нерівні можливості дітей в Україні

Бідність та нерівні можливості дітей в Україні
Аналітичні дані

Основні автори: Наталія Бородчук та Людмила Черенько.

Діти частіше за дорослих опиняються в бідності. При цьому бідність - це не лише про нестачу грошей, а й про доступ до можливостей, що нас формують. Діти з малозабезпечених сімей відчувають наслідки бідності все своє життя, оскільки вона впливає на їхній фізичний, соціальний та когнітивний розвиток. Діти в бідних родинах мають менше шансів отримати хорошу освіту, відтак влаштуватися на роботу з гідною оплатою і вирватися з кола бідності.
За останні п’ять років відбулось розшарування між багатими і бідними. Це означає, що діти народжуються в нерівних умовах, не маючи вибору. Соціальний статус, місце проживання і статки їхніх батьків визначають, яким буде їхнє дитинство і — часто — їхнє майбутнє.
З 2016 року абсолютна бідність (коли людина не може собі дозволити базове: продукти, одяг, медичне обслуговування та адекватне житло) серед сімей з дітьми зменшувалася. Проте через пандемію COVID-19 та економічно-соціальну кризу проблема дитячої бідності в Україні загострилась.
Діти частіше за дорослих опиняються в бідності. При цьому бідність - це не лише про нестачу грошей, а й про доступ до можливостей, що нас формують. Діти з малозабезпечених сімей відчувають наслідки бідності все своє життя, оскільки вона впливає на їхній фізичний, соціальний та когнітивний розвиток. Діти в бідних родинах мають менше шансів отримати хорошу освіту, відтак влаштуватися на роботу з гідною оплатою і вирватися з кола бідності. За останні п’ять років відбулось розшарування між багатими і бідними. Це означає, що діти народжуються в нерівних умовах, не маючи вибору. Соціальний статус, місце проживання і статки їхніх батьків визначають, яким буде їхнє дитинство і — часто — їхнє майбутнє.
З 2016 року абсолютна бідність (коли людина не може собі дозволити базове: продукти, одяг, медичне обслуговування та адекватне житло) серед сімей з дітьми зменшувалася. Проте через пандемію COVID-19 та економічно-соціальну кризу проблема дитячої бідності в Україні загострилась.
Зростання в бідності є порушенням прав дітей та поразкою суспільств у захисті їхнього майбутнього. При цьому досвід інших країн підтверджує, що дитячу бідність можна якщо не повністю подолати, то хоча б зменшити. Це завдання потребує співпраці на всіх рівнях. Перш за все, для розуміння проблеми і можливих механізмів її вирішення, потрібен моніторинг та аналіз ситуації із дитячою бідністю.
Саме тому Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) проаналізував ситуацію з дитячою бідністю в Україні та на його основі розробив рекомендації, які допоможуть зменшити бідність.
Аналітичний звіт має на меті висвітлити конкретні виклики для українських дітей, які стикаються з бідністю. Унікальні потреби молодих українців повинні скласти основу національної Стратегії подолання бідності. 193 члени Організації Об'єднаних Націй відповідно до Цілей сталого розвитку взяли на себе зобов'язання зменшити бідність дітей. Серед цих країн є й Україна.
Зменшення рівня дитячої бідності означає процвітання в майбутньому для наступних поколінь. Це означає побудову іншого, омріяного нами для наших дітей, світу. І цього можливо досягти!


(Електронний варіант)


Шлюб в Україні у демографічному вимірі: історія і сучасність

Шлюб в Україні у демографічному вимірі: історія і сучасність
Монографія

Автори: Слюсар Л. І.

Монографію присвячено дослідженню змін у шлюбній поведінці населення України від часів, коли вона входила до складу Російської імперії, і до сьогодення. Детально висвітлено зміни у шлюбності населення України за роки незалежності, і доведено, що вони є результатом як сучасної модернізації суспільства, так і довготривалих процесів, які відбувались у шлюбно-сімейній сфері протягом усього ХХ століття. Визначено новітні тенденції, що можуть вплинути на шлюбно-сімейні процеси у майбутньому.
Книга розрахована на демографів, соціологів, та усіх, хто цікавиться питаннями шлюбу, сім’ї, демографічної історії України.


(Електронний варіант)


Мікродані у соціально-економічних дослідженнях

Мікродані у соціально-економічних дослідженнях
Монографія

Автори: Саріогло В. Г.

Монографію присвячено методологічним та прикладним аспектам формування інформаційного забезпечення соціальної економіки на основі комплексного використання даних з різних джерел. Основну увагу приділено особливостям використання мікроданих – індивідуальних даних про домогосподарства, сім’ї, осіб. Надано характеристику основних джерел мікроданих в Україні. Окреслено проблеми та перспективи доступності мікроданих державних вибіркових обстежень домогосподарств. Наведено приклади формування та застосування інструментарію моделювання соціально-економічних процесів на основі методів мікроімітаційного моделювання та статистичного моделювання з використанням мікроданих.
Матеріали монографії призначені для дослідників, які займаються питаннями формування та підвищення якості інформаційного забезпечення економіки, моделюванням соціально-економічних процесів, а також фахівцям органів державного управління, які прагнуть використовувати сучасні методи обґрунтування управлінських рішень та оцінки результативності заходів соціально-економічної політики в Україні. Монографія може бути корисною для аспірантів та студентів старших курсів зі спеціальностей «Статистика», «Економічна кібернетика», «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» та ін.


(Електронний варіант)


Динаміка, структура та проблеми інвестування в соціальну інфраструктуру

Динаміка, структура та проблеми інвестування в соціальну інфраструктуру
Колективна монографія

Автори: Новіков В.М. , Карягін Ю.О., Гвелесіані. А.Г.

Під інвестиціями в соціальну інфраструктурну розуміються всі види поточних бюджетних ресурсів (коштів), що спрямовані на покращення умов життєдіяльності громадян, а також ресурси на матеріальний та технологічний розвиток соціально важливих видів діяльності. Проаналізовані тенденції, динаміки та структури бюджетних видатків на охорону здоров’я, освіту, культуру та мистецтво. Обґрунтовується пропозиція щодо цільової планової діяльності у сфері державного бюджетного інвестування соціальної інфраструктури. Потрібна оновлена бюджетна політика, комплементарна до умов розвитку соціальної інфраструктури. Для якісної розробки місцевих бюджетів, їх збалансування потрібні інструменти бюджетного регулювання, засновані на програмних принципах, соціальних та професійних стандартах, погодженої фіскальної політики з економічним потенціалом регіонів.


(Електронний варіант)


МІГРАНТИ З НЕВРЕГУЛЬОВАНИМ СТАТУСОМ В УКРАЇНІ

МІГРАНТИ З НЕВРЕГУЛЬОВАНИМ СТАТУСОМ В УКРАЇНІ
АНАЛІТИЧНЕ РЕЗЮМЕ

Автори:

Позняк Олексій Володимирович, к.е.н., завідувач сектору міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
Малиновська Олена Анатоліївна, д.н. держ. упр., головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень
Майданік Ірина Петрівна, к.соц.н., старший науковий співробітник Інституту демо- графії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
Овчиннікова Олена Русланівна, к.е.н., доцент кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці Хмельницького національного університету

Видання підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» (IMMIS). Зміст публікації є предметом відповідальності її авторів і не може бути розцінений як такий, що представляє погляди Європейського Союзу чи Міжнародної організації з міграції.

* МОМ у своїй діяльності використовує термін «мігрант з неврегульованим статусом», а також обмежує використання термінів «нелегальна міграція» та «незаконна міграція». Це пов’язано з тим, що вживання прикметників «нелегальний», «незаконний» щодо мігрантів має негативну конотацію, поширює в суспільстві стереотипи, які призводять до дискримінації, формує ставлення до осіб, котрі порушили міграційне законодавство, як до злочинців, хоча такі дії є адміністративними правопорушеннями. Термінологія МОМ відповідає міжнародним документам, зокрема Нью-Йоркській декларації у справах біженців і мігрантів та Глобальному договору про безпечну, впорядковану та врегульовану міграцію.


(Електронний варіант ENG)
(Електронний варіант UKR)


2020
Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002–2019 рр.

Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002–2019 рр
Колективна монографія

Автори: О.М. Гладун (наук. ред.), С.Ю. Аксьонова, О.К. Гаврилюк, Т.О. Гнатюк, Б.О. Крімер, І.О. Курило, Н.М. Левчук, І.П. Майданік, О.В. Позняк, Н.О. Рингач, Л.І. Слюсар, П.Є. Шевчук


Монографію присвячено аналізу  демографічної ситуації в Україні за період 2002–2019 рр. Досліджено тенденції народжуваності, смертності і міграції за цей період. Представлено демографічний прогноз до 2100 р. за різними сценаріями. Визначено основні напрями соціально-демографічної політики.
Для демографів, працівників соціальної сфери, та усіх, хто цікавиться питаннями демографічного розвитку України.


(Електронний варіант)


picture

Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності
Монографія

Автори: Черенько Л. М.


Монографію присвячено розробці моделі рівня життя – від концептуальних засад, пошуку детермінантів та виявлення особливостей формування рівня життя на різних етапах соціально-економічного розвитку країни до визначення механізмів прямої дії через систему соціальної підтримки та вибору варіантів політики на основі моделювання впливів різних змін на рівень життя та бідність населення. У роботі представлено короткостроковий прогноз рівня життя та бідності, який враховує вплив короновірусної кризи та дає змогу оцінити розвиток ситуації на найближчу перспективу.
Монографія розрахована на фахівців у сфері соціальної економіки та політики, працівників центральних та місцевих органів влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.


(Електронний варіант)


picture

Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу
Монографія

Автори: Лібанова Е. М.


Монографію присвячено проблемам визначення та вимірювання бідності населення України. Висвітлено сутність бідності як комплексного соціально-економічного явища, окреслено причинно-наслідкові зв’язки бідності з економічним зростанням, нерівністю, зокрема територіальною, ситуацією на ринку праці, масштабною міграцією, соціальним відчуженням. Особливу увагу приділено різноманітним проявам бідності включно з коротким життям, недоступністю якісної освіти, обмеженістю споживання.
Монографія дає відповіді на методичні питання вимірювання доходів і споживання, нерівності й факторів її формування, забезпечення коректності порівнянь споживання різ них за чисельністю та складом домогосподарств. Запропоновано низку критеріїв бідності та відповідних методик їх обчислення і застосування. Наведено результати дослідження при роди, історичних трансформацій та чинників нерівності, зокрема її форм і проявів, інфляційної зумовленості й ролі оподаткування.
Центральне місце в монографії посідають аналітичні напрацювання щодо бідності та бідних в Україні. Охарактеризовано економічне підґрунтя української бідності, взаємозв’язки і суперечності бідності й освіченості, притаманні суспільствам із випереджальним розвитком якості робочої сили і збереженням застарілої неефективної економіки, а також параметри монетарної і деприваційної бідності. Поряд із загальними оцінками висвітлено профілі, чинники та ризики бідності. Наведено результати дослідження специфіки психології бідних в Україні.
У контексті формування різних життєвих стратегій висвітлено різні аспекти формування й реалізації міграційних настанов, впливу трудової міграції на добробут і можливості по долання бідності, на спосіб життя родин мігрантів, оцінено міграційні перспективи України.
Окремо акцентовано на перших результатах досліджень впливу пандемії COVID19 на поведінку і рівень життя населення України. Значну увагу приділено політиці подолання бідності та підтримки бідних верств населення, зокрема логіці її формування й оцінці ефективності. Для фахівців із державного управління, соціальної політики, статистики, науковців, викладачів і дослідників, усіх, хто цікавиться проблемами бідності населення.


(Електронний варіант)


picture

Темпоральні характеристики зовнішньої трудової міграції в Україні
Монографія

Автори: Майданік І. П.


Монографія започатковує системну наукову дискусію про часові атрибути закордонного працевлаштування українського населення. Основні елементи вимірювання плинності часу, на яких ґрунтується дослідження – це тривалість, вік, ритмічність, хронологія, каузальність (причинність), динаміка та синхронність. Визначення цих параметрів ґрунтується на поєднанні основних положень темпоральної логіки з особливостями перебігу міграційних процесів сьогодення. Використання принципу локалізації простору і часу окреслює межі застосування темпорального аналізу. Емпірична частина монографії підживлює українську міграціологію за рахунок використання даних вибіркового соціологічного дослідження ТЕМПЕР, здійсненого на новітнім сценарієм і методологією. Представлена публікація розкриває нові горизонти дослідження закордонного працевлаштування українського населення, зокрема за рахунок застосування теорії трудової мотивації Дж. Аткінсона до аналізу причин міжнародної трудової міграції українців, розрахунку кількісного впливу трудової міграції та народжуваність, визначення основних профілів поверненців через призму термінології Ж-П. Кесаріно.
Теоретичні і практичні знахідки, представлені у публікації, стануть у нагоді науковцям та практикам і можуть використовуватися для розбудови міграційної політики, розробки тематичних навчальних курсів, підвищення кваліфікациї осіб, які співпрацюють з мігрантами, тощо.


(Електронний варіант)


picture

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ УКРАЇНИ: від потенцій до нового світогляду і буття людини
Монографія

Автори: С. ПИРОЖКОВ, Н. ХАМІТОВ


У монографії здійснено осмислення цивілізаційної суб’єктності України — такого стану розвитку, коли наша країна сама вирішує свою цивілізаційну долю, обирає ідентичність і партнерів. Автори ставлять і вирішують проблему винайдення ефективної методології осягнення країни як суб’єкта історії та геополітики. Вони розробляють методологію метаантропологічного потенціалізму, що дозволяє зрозуміти реальні можливості країни для створення її гуманістичного цивілізаційного проєкту, який сприятиме гідній самореалізації людини. В роботі обґрунтовано необхідність формування нової системи безпеки в умовах гібридної війни, а також євроатлантичний вектор як каталізатор суб’єктності України. Підкреслено важливу роль суспільної консолідації як засобу реалізації суб’єктності. Осмислено світоглядний вимір суб’єктності. Це дало змогу авторам визначити перспективи суб’єктності України у ХХI столітті. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних діячів та всіх, хто цікавиться проблемами цивілізаційного розвитку України як суб’єкта історії та сучасності.


(Електронний варіант)


picture

Актуальные проблемы развития дуального образования в Украине
Экономико-правовое и демографическое исследование

Автори: Валерій Новіков, Віктор Черніченко


В среднесрочной перспективе дуальное образование в Украине должно занять важное место в системе подготовки кадров. В развитых странах дуальная система обучения используется преимущественно в высокотехнологичных сегментах экономики. На демографических и экономико-статистических материалах обоснованно, что в Украине практика дуального обучения может быть распространена в широком сегменте экономики с целью создания экономических и инфраструктурных предпосылок для повышения качества профессиональной подготовки трудовых ресурсов. Предлагаются институциональные механизмы развития дуальной модели образования.


(Електронний варіант)


picture

Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління
Монографія

Автори: Е.М. ЛІБАНОВА (керівник), О.В. МАКАРОВА (відп. за вип.), Т.А. ЗАЯЦЬ (відп. за вип.), Л.В. ГОЛОВКО, О.І. ДЯКОНЕНКО, В.Л. ЖАХОВСЬКА, В.П. ЗВОНАР, Т.Г. КРАВЦОВА, Г.О. КРАЄВСЬКА, Т.Ю. НЕЧИТАЙЛО, О.М. ПЄТУХОВА, В.Л. ТАНЦЮРА, І.В. ТЕРОН.


У монографії розкрито методологічні та методичні засади дослідження процесів розвитку поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи з обґрунтуванням концептуальних засад їх пріоритизації. Розглянуто взаємозв’язок інтересів і механізм взаємодії основних суб’єктів сільського розвитку задля досягнення цілей партнерства. Обґрунтовано соціально-економічні передумови, необхідні для збалансованого розвитку сільських поселень в Україні в умовах нестабільності, запропоновано пріоритети їх розвитку на найближчу перспективу. Здійснено прогнозні оцінки щодо перспектив розвитку сільських поселень різної людності в Україні залежно від темпів адміністративно-територіальних змін у країні.
Для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.


(Електронний варіант)


picture

Державне інвестування в соціальний розвиток (інфраструктурний аспект)
Монографія

Автори: Новіков В.М., Макарова О.В., Откидач М.В.


У роботі основний акцент зроблено на інституціоналізації соціального інвестування, викладено авторське розуміння стратегії державного інвестування в цілях соціального розвитку. Головна увага зосереджена на порівняльному русі капітальних вкладень та поточних бюджетних витратах як в цілому по країні, так й за видами бюджетів та їх структурних компонентів. Розроблено моделі бюджетного інвестування охорони здоров’я, освіти (дошкільної та загальної середньої), культури та мистецтва. Визначені інституціональні інструменти соціального інвестування: соціальний бюджет та програмно–цільовий метод. Програмно–цільова методологія передбачає, що бюджетна система за своїм призначенням має бути цілереалізуючою системою та розв’язувати стратегічні завдання. Завдяки такому підходу в межах програмно–цільового методу можливо розробити технологію взаємодії всіх суб’єктів соціальної економіки, які, централізовано координуючи свої дії, здатні забезпечити вирішення поставлених завдань.


(Електронний варіант)


picture

Оцінка якості життя Україні на основі суб'єктивних показників добробуту
Монографія

Автори: Елла Лібанова, Олександр Осауленко, Людмила Черенько


У даній монографії авторами зроблений порівняльний аналіз методологічних підходів до дослідження різних аспектів життя на основі опитування населення, в тому числі із застосуванням суб’єктивних оцінок, які використовуються на сьогодні в країнах ОЕСР, Євросоюзу, СНД та інших. Детально розглянута методологія та результати дослідження добробуту із врахуванням суб’єктивного компо-ненту в офіційній статистиці України, що здійснюється на основі вибіркового обстеження умов життя домогоспо-дарств. Проаналізована в динаміці загальна самооцінка населенням країни свого життя, рівня доходів, бідності, житлових умов, стану здоров’я, харчування, доступності сучасних засобів комунікації та інших характеристик умов та якості життя.


(Електронний варіант)


picture

Состояние и пути реформирования украинского образования
Стаття

Автори:Новіков Валерій Миколайович, Макарова Олена Володимирівна


В современную эпоху технологического обновления, совершенствования финансовых, хозяйственных и политических институтов, происходящих на фоне глобализации мировых рынков и возрастающей геополитической конкуренции, качество образования приобретает решающее значение для развития национальных экономик. Это объясняется тем, что при становлении новой экономики активизируются маждустрановые интеграционные процессы, в рамках которых на двусторонней и многосторонней основе решаются вопросы не только перемещения капитала, но и, что особенно важно, рабочей силы. В результате интенсифицируются международная и внутристрановая миграция. Очевидно, что в связи с расширением перемещения рабочей силы трудовые и учебные иммигранты все в большей степени должны будут соответствовать возрастающим квалификационным требованиям страны, предоставляющей им возможность трудоустройства. Это характерно не только для России, но и для других стран европейского региона. Отмеченный аспект ставит проблему улучшения качества образования в практическую плоскость. Образовательная политика как деятельность государства по законодательному, финансовому и организационному обеспечению функционирования и развития образования превратилась в XXI в. для большинства стран мира в национальный приоритет. Исключительной особенностью этого процесса в условиях глобализации является мощное влияние международных организаций — ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР, Всемирного банка, на образовательную реформу, определяющие общие требования к развитию образования в национальных государствах. Широко применяемыми механизмами имплементации таких требований является гармонизация и стандартизация национальных образовательных политик с целью адаптации системы образования к современным трендам социально-экономического развития, означающим переход от индустриальных к научно-информационным технологиям, в значительной степени базирующимися на более высоком образовательном потенциале населения. Очевидно, и это в Украине отчетливо понимают, что реформирование не может быть успешным, если осуществляется как поток постоянных локальных изменений, часто противоречивых, не объединенных общконцептуальным подходом [Національна доповідь …2016: 11–13] В связи с этим важно объективно оценить состояния образования в Украине и возможности повышения его качественного уровня, опираясь на материалы международного исследования образовательных достижений украинских школьников PISA– 2018.


(Електронний варіант)


picture

Житлові умови населення: чинники, сучасний стан і політика регулювання
Монографія

Автори: Л.М. ЧеренькоС.В. Полякова, В.С. Шишкін, В.С. Заяць, Ю.Л. Когатько, О.А. Васильєв, А.Г. Реут, Ю.А. Клименко, Т.В. Новосільська


У монографії було реалізовано принципово новий підхід в дослідженні житлових умов як економічної категорії на перетині наук, зокрема, в контексті архітектури житлових будівель та гуманітарних аспектів життєдіяльності суспільства. В історичній ретроспективі узагальнено основні теорії та концепції в яких житлові умови розглянуто як складову добробуту; обґрунтовано основні детермінанти формування житлових умов на різних етапах розвитку суспільства та в сучасних умовах. Здійснено оцінку складових житлових умов населення України, зокрема у порівнянні з країнами ЄС, визначено специфіку та чинники формування стандартів житла. Було розроблено спеціальний методичний інструментарій, який дозволяє оцінити ступінь позбавлення в житлових умовах та визначити потребу в забезпеченні належних житлових умов, що стали підґрунтям для розробки наукових рекомендацій щодо вибору пріоритетних напрямів житлової політики.
Монографія розрахована на фахівців із соціальної економіки та політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.


(Електронний варіант)


picture

Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України
Монографія

Автори: Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Реут А.Г., Васильєв О.А., Когатько Ю.Л., Заяць В.С., Клименко Ю.А., Новосільська Т.В.


У монографії основний акцент зроблено на прогнозі ситуації з бідністю внаслідок коронавірусної кризи та карантинних заходів. Проаналізовано динаміку бідності за попередні роки; визначено чинники, за рахунок яких відбувалось суттєве зниження масштабів бідності. Визначено, які зміни відбулись у рівні життя населення на початок карантинного періоду та окреслено основні соціально-економічні наслідки коронавірусної кризи. Наведено результати базового прогнозу рівня монетарної бідності на 2020 рік, складеного до початку пандемії – наприкінці 2019 року. Розроблено новий прогноз бідності станом на квітень 2020 року з використанням результатів макроекономічних прогнозів, даних поточної статистики, соціологічних опитувань, оцінок експертів як в цілому по Україні, так і в розрізі окремих груп населення та типів сімей. Оцінено вплив компенсаторних антикризових заходів, розроблених урядом в частині поширення соціальних програм та підвищення їх доступності для окремих груп населення України


(Електронний варіант)


picture

Оцінка ефективності програм соціальної підтримки за даними спеціального опитування населення
Колективна монографія

Автори: Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Заяць. В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А. Реут А.Г., Клименко Ю.А.


В роботі здійснено оцінку деяких програм системи соціальної підтримки населення за даними спеціального модульного опитування в рамках обстеження умов життя домогосподарств України. Особливу увагу приділено питанням: суб’єктивної оцінки ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств; рівня задоволеності якістю відповідної державної програми соціальної допомоги; розподілу за основними причинами незадоволеності. Під час оцінки системи соціальної підтримки в цілому акцентовано увагу на її спрямуванні на бідне населення. Наведено оцінку ступеня адресації соціальної допомоги, її відповідності реальним потребам населення. Здійснено аналіз за чотирма програмами, які мають адресний характер або відіграють визначальну роль у системі соціальної підтримки населення: допомога при народженні дитини; допомога на дітей одиноким матерям; державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.


(Електронний варіант)


picture

Дуальна освіта: інституціональні особливості реалізації в Україні
Колективна монографія

Автори: В.М. Новіков, Ю.О. Карягін, В.В. Черніченко
За наук. ред. д.е.н., проф. В. Новікова, д.е.н., проф. З. Сіройча, д.е.н., проф. Г. Собчука


Дуальна освіта повинна зайняти важливе місце в системі підготовки кадрів. У розвинутих країнах дуальне навчання застосовується переважно у високотехнологічних сегментах економіки. На демографічних та економіко-статистичних матеріалах обгрунтовано, що в Україні практика дуального навчання повинна розповсюджуватися в широкому сегменті економіки з метою створення економічних та інфраструктурних передумов відродження професійно-технічної освіти. Наведено засоби інституційного характеру розвитку дуальної освіти.


(Електронний варіант)


2019
picture

Людський розвиток в Україні. Оцінка та прогноз рівня життя населення

Е.М. Лібанова (наук. ред.), О.А. Васильєв, А.В. Веремчук, Н.М. Гапак, А.Г. Гвелесіані, Г.В. Герасименко, О.Г. Дідківська, О.І. Дяконенко, В.С. Заяць, Т.А. Заяць, С.В. Іващенко, Т.М. Калашнікова, Ю.А. Клименко, Ю.Л. Когатько, Д.С. Короткова, У.С. Лешенок, Л.С. Лісогор, Т.В. Лукович, О.В. Макарова, К.С. Машіко, С.В. Ничипоренко, В.М. Новіков, І.М. Новак, М.Ю. Огай, М.В. Откидач, М.І. Пітюліч, С.В. Полякова, А.Г. Реут, М.А. Розбицький, Н.М. Романчук, В.Г. Саріогло, С.В. Сембер, Г.І. Терещенко, Л.Г. Ткаченко, О.М. Хмелевська, Л.М. Черенько, В.В. Черніченко, О.Г. Чубарь, В.С. Шишкін.

У монографії представлено основні результати досліджень, спрямованих на розв’язання проблеми підвищення своєчасності та повноти інформації щодо ди- наміки рівня життя населення України, необхідної для прийняття управлінських рішень у сфері соціально-економічної політики та оцінки її результативності й ефективності. Висвітлено методологічні підходи до розрахунку Індексу благопо- луччя населення України, що базується на узагальненні міжнародного досвіду у цій сфері та національного досвіду розрахунків Індексу регіонального людського роз- витку. Розглянуто сучасний прикладний інструментарій оперативного оцінювання та прогнозування окремих показників рівня життя населення.
Для дослідників рівня життя населення, соціологів, експертів з соціально- економічної проблематики, аспірантів та студентів, які цікавляться проблемами соціальної економіки та статистики.


(Електронний варіант)


picture

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ЯКОСТІ ЖИТТЯ

О.М. Гладун (наук. ред.), С.Ю. Аксьонова, Т.О, Гнатюк, Б.О. Крімер, І.О. Курило, Н.М, Левчук, І.П. Майданік, М.Ю. Огай, О.В. Позняк, С.В. Полякова, Н.О. Рингач, Л.І. Слюсар, О.М, Хмелевська, В.С. Шишкін

Монографія присвячена результатам дослідження якості життя у демографічному вимірі. Виконано аналіз та узагальнено досвід закордонних до- сліджень якості життя, який засвідчив відсутність загальної теорії якості життя населення та демографічної спрямованості досліджень. Розроблено напрями досліджень демографічного аспекту якості життя, за якими здійснено відповідний аналіз. Сформовано систему показників для кількісної оцінки якості життя, розраховано індекс якості життя населення України у демографічному вимірі. На цій основі розроблено пропозиції щодо державної політики для підвищення рівня якості життя населення.
Для демографів, соціологів, працівників соціальної сфери, та усіх, хто цікавиться питаннями якості життя населення.


(Електронний варіант)


picture

Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дії

Дослідницька робота та публікація цього дослідження були здійснені за фінансової підтримки уряду Великої Британії на замовлення UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у співпраці з Центром «Розвиток КСВ». Матеріали, висновки та рекомендації, викладені в даній публікації, відображають погляди авторів, та не обов’язково є відображенням офіційної позиції уряду Великої Британії, UNFPA або Центру «Розвиток КСВ». Дослідження «Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дій» було проведено з метою виявлення найбільш актуальних гендерних проблем, із якими можуть стикатися працівники та працівниці приватного сектору України, а також пошуку можливих відповідей компаній на ці виклики.

В дослідженні розглядаються питання рівного ставлення до жінок і чоловіків, які працюють у компаніях в Україні, у тому числі стосовно можливостей поєднання професійних і батьківських обов’язків, а також наслідки домашнього насильства для професійного життя постраждалих.
Дослідницька компанія: Ukrainian Marketing Group
Авторка: Ганна Герасименко, кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.
Координація та методична підтримка: Наталія Кошовська, програмна аналітикиня Фонду ООН у галузі народонаселення, UNFPA; Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток КСВ»
Експертна підтримка: Олена Кочемировська, кандидатка психологічних наук, Радниця з питань запобігання і протидії гендерно зумовленому насильству (ГЗН), Національна координаторка сабкластеру з питань ГЗН Фонду ООН у галузі народонаселення.


(Електронний варіант)


(Електронний варіант)


(Електронний варіант)


picture

Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи

Суперечливу єдність економічної ефективності та соціальної справедливості розглянуто як чинник еволюціонування економічних систем. Визначено прийнятний ступінь економічної нерівності у контексті соціальної справедливості та забезпечення сталого людського розвитку, окреслено соціально-демографічні передумови активізації людського потенціалу в Україні.
Ключовим механізмом досягнення балансу розподілу соціальної відповідальності визначено публічно-приватне партнерство. Принцип справедливості розкрито як основу вдосконалення правового забезпечення управління економікою, обґрунтовано провідне значення дотримання справедливості оподаткування як чинника підвищення інвестиційної привабливості України. Для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.


(Електронний варіант)

picture

«ЦСР для дітей України»
національна доповідь

Доповідь розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики України та Державною службою статистики України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Українським центром соціальних реформ, Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка та Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні.

Національна доповідь «ЦСР для дітей України» надає бачення орієнтирів розвитку дітей та молоді в контексті досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді наведені стратегічні завдання розвитку дітей та молоді з урахуванням специфіки трансформаційних перетворень. Ця Доповідь може слугувати підґрунтям для розроблення стратегій і програм, спрямованих на зміцнення людського капіталу країни. У 2019 році світова спільнота відзначає 30-річчя Конвенції ООН про права дитини. Перша тематична доповідь з ЦСР має привернути увагу українського суспільства до нагальних питань захисту прав дитини та створення умов для гармонійного розвитку дітей та молоді.


Національна доповідь українською(Електронний варіант)

Національна доповідь англійською(Електронний варіант)

picture

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МІГРАЦІЙНИЙ ВИМІР
національна доповідь


Національна доповідь (Електронний варіант)

Ключові результати(Електронний варіант)

2018
picture

Характеристика домогосподарств внутрішньо переселених осіб – бенефіціарів допомоги МБФ «Карітас України»
за редакцією О. В. Позняка

Досліджуються проблеми внутрішньо переміщених осіб, які отримали допомогу від МБФ «Карітас України», що є частиною однієї з найбільших у світі міжнародної мережі благодійних організацій. Розглядаються питання соціально-демографічних характеристик, добробуту, умов життя, потреб бенефіціарів «Карітасу» та їхніх планів на майбутнє.
Дослідження спирається на результати обробки вибіркової сукупності анкет, які заповнювалися при зверненні ВПО за допомогою. Здійснено порівняльний аналіз контингенту бенефіціарів допомоги МБФ «Карітас України» і загальної сукупності ВПО. Розроблено пропозиції щодо політики соціального захисту уразливих категорій переселенців, а також поліпшення обліку осіб, які отримують допомогу від «Карітасу».
Для наукових працівників (демографів, економістів, географів, соціологів, правників), державних службовців, викладачів та студентів ВНЗ, усіх, хто цікавиться проблемами внутрішньо переміщених осіб.


(Електронний варіант)

picture

Дослідження «Корупція очима жінок і чоловіків»
Автор: Ганна Герасименко, кандидатка економічних наук

Дослідження «Корупція очима жінок і чоловіків» спрямоване на оцінку сприйняття корупції жінками і чоловіками та впливу корупційних практик на їх життя. Результати аналізу дозволять більш ефективно спрямувати спільні зусилля всіх заінтересованих сторін щодо протидії корупції, просування ґендерної рівності та розширення можливостей жінок.
Дослідницька робота та публікація цього звіту здійснені в рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр.


Переглянути інфографіку українською

Переглянути звіт українською

Переглянути звіт англійською

picture

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА НА ШЛЯХАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Колективна монографія.

за редакцією Новікова В.М., Здіслава Сіройча, Генрика Собчука


Розвиток інфраструктури територій місцевого самоврядування може посилюватись за умов правової і економічної стійкості власності на об’єкти освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства і т.д. Не дивлячись на адаптацію органів управління місцевим самоврядуванням до ринкових принципів, загальний його стан не можна вважати задовільним. Подолання протиріч у галузі місцевого самоврядування пов’язано із становленням суб’єктності територіальної громади як інституціональної структури, відповідальну за локально-просторовий розвиток соціальної інфраструктури. У монографії значна увага надається дослідженню ініціативного бюджетування та робиться акцент на удосконаленні механізмів розвитку інфраструктурних галузей. Об’єктами аналізу охоплено різні сфери діяльності місцевого самоврядування та галузеві групи (освіта, охорона здоров’я, житлове забезпечення) та їх ресурсна база.

ISBN 978-966-02-84993-7
УДК 330.342.146 Т65


(Електронний варіант)

picture

НАРИСИ З ДЕМОГРАФІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Монографія.

Гладун О.М.


Монографія присвячена аналізу трансформацій демографічних процесів в Україні в історичній ретроспективі. Розглянуті зміни, які відбули більше ніж за сторічний період, у процесах смертності, народжуваності, шлюбності, розлучува-ності та міграції. Особлива увага приділена оцінці демографічних втрат України внаслідок соціальних катастроф, якими багата історія України.
Для демографів та всіх тих, хто цікавиться демографічною історією України. Може бути корисна для фахівців суміжних з демографією наук.


ISBN 978-966-02-8439-5
УДК 82-4:314](477)’’ХІХ’’


(Електронний варіант)

picture

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН:
ТЕОРІЯ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Монографія.

Звонар В.П.


Монографію присвячено створенню теоретичних і методичних засад економічного дослідження соціофілософського за природою феномену соціальної відповідальності. Напрацьовано комплексний підхід до теорети- ко-економічного аналізу цього феномену. Досліджено економічну сутність, генезис, внутрішню структуру та напрями його необхідного використання в соціально-економічних умовах України. Здійснено аналіз економічної суб’єктності соціальної відповідальності, яка розподіляється між індиві- дами, інститутами громадянського суспільства, бізнесу та публічної влади. Сформульовано базові елементи стратегії реалізації соціальної відповідаль- ності у вітчизняних соціально-економічних обставинах.
Для науковців, фахівців державних і регіональних органів управління соціальною сферою, підприємців, активістів громадського руху, аспірантів, студентів.


ISBN 978-966-02-8486-9
УДК 364.086:[316.334.2](477)


(Електронний варіант)

picture

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ:
ІНСТИТУЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Колективна монографія.

за ред. Е.М. Лібанової


Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. У контексті розбудови української держави на засадах соціальної відповідальності важливого значення набуває формування її цілісної концепції як соціоекономічного феномену, заснованої на об’єктивній взаємопов’язаності соціофілософської та соціоекономічної наукової традиції. Висвітлено методологічні засади дослідження соціальної відповідальності, її історична трансформація, генезис та закономірності формування сучасного економічного змісту. Розкрито роль і функції інститутів соціальної відповідальності у системі суспільних відносин, у тому числі на державному і місцевому рівні. Здійснено оцінку стану дотримання державних соціальних гарантій та виконання соціальних зобов’язань. Запропоновано нові підходи щодо досягнення балансу розподілу соціальної відповідальності в суспільстві через імплементацію її принципів у політику оплати праці, розвиток соціального діалогу, застосування механізмів публічно-приватного партнерства, активізацію зусиль бізнесу, формування передумов для ефективної суспільної комунікації. Розглянуто комплексну проблематику створення інституційного підґрунтя досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.

ISBN 978-966-02-8514-9
УДК 316.42 (477)


(Електронний варіант)

picture

ТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ.
Колективна монографія.

за ред. Заяць Т.А.

Досліджено природу і характер сучасних трансформаційних тенденцій у сільському розселенні України, які виникають унаслідок децентралізації системи управління та модернізації інституціоналізаційних механізмів впливу. Визначено основні структурно-функціональні зміни у демопоселенських структурах різної людності, економічній основі їхнього розвитку та соціальній сфері. Запропоновано стратегічні напрями зміцнення сільського поселенського потенціалу, орієнтовані на реалізацію соціальних пріоритетів державних програм розвитку сільських територій, поширення практики публічно-приватного партнерства та активізацію сільських територіальних громад у вирішенні проблем українського села. Запропоновано дієві інструменти впливу на цю сферу з боку держави і місцевого самоврядування.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки та соціальної політики, працівників у сфері державного управління, викладачів та аспірантів економічних спеціальностей.

ISBN 978-966-02-8280-3
УДК 316.422:711.438(477)


(Електронний варіант)

picture

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНЗИТИВНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ.
Монографія.

Ільїч Л.М.

У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти дослідження структурних трансформацій ринку праці та пов’язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у зайнятості. Систематизовано знання про транзитивний ринок праці, критичні переходи робочої сили від одного стану ділової активності до іншого та чинники, що визначають ці переходи. Узагальнено методичні підходи до вимірювання освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам робочих місць та виконано діагностику для України, що дає змогу значно глибше аналізувати дисбаланс попиту та пропозиції праці. Досліджено розвиток національної системи кадрового забезпечення в умовах структурної перебудови економіки та інструменти реалізації європейських стандартів в освіті. Розроблено стратегічні напрями досягнення освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам транзитивного ринку праці.
Робота розкриває пріоритети державної політики у сферах кадрового забезпечення та праці. Монографія розрахована на широке коло фахівців органів державної та виконавчої влади, які займаються регулюванням освітніх процесів і зайнятості населення, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами ринку праці.

ISBN 978-617-566-448-3
УДК 331.5.01(477)(02)


(Електронний варіант)

picture

РОЖДАЕМОСТЬ И РОДИТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Ирина Курило (ред.)

В данном издании изложены некоторые результаты исследований рождаемости и родительства в Украине. Рассмотрены определенные концептуальные и методологические предпосылки исследования рождаемости и родительства в современном социально-демографическом контексте, проанализированы трансформации модели рождаемости в Украине, родительство в системе отношений института семьи и его особенности в разных типах семей, оценено состояние поддержки семей с детьми и пронаталистской политики в стране, а также некоторые направления их совершенствования с учетом опыта других европейских стран.
Адресовано демографам, социологам, экономистам, специалистам в области социальной политики, а также нынешним и будущим мамам и папам, бабушкам и дедушкам - всем тем, кто интересуется вопросами репродуктивного поведения, формирования семей и ответственного родительства, демографического развития и семейной политики.


(Електронний варіант)

2017
picture

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
ІННОВАЦІЙНІ ВИДИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

Колективна монографія

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.


(Електронний варіант)

SDGs_NationalReport

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНА.
Національна доповідь 2017.

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. З урахуванням принципу «нікого не залишити осторонь» та з використанням широкого кола інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів було розроблено національну систему ЦСР (86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх моніторингу), що забезпечить міцну основу для подальшого планування розвитку України та моніторингу стану досягнення ЦСР. Доповідь було підготовлено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за координації Наталі Горшкової та схвалено Міжвідомчою робочою групою високого рівня для організації процесу імплементації Цілей Сталого Розвитку для України під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Координатора системи ООН в Україні, Координатора з гуманітарних питань в Україні та Постійного Представника Програми розвитку ООН в Україні Ніла Вокера. До складу групи увійшли 17 представників міністерств та відомств на рівні заступників міністрів. Науковий супровід здійснено академіком-секретарем Відділення економіки НАН України Еллою Лібановою.
Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств і відомств, керівникам та фахівцям центральних і місцевих органів виконавчої влади, спеціалістам агентств ООН, представникам дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, науковцям, діячам громадських організацій, усім, кого інтересують питання стратегічного планування сталого розвитку України на довгострокову перспективу.
У доповіді наведено результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку. Бенчмаркінгові орієнтири для досягнення до 2030 року було встановлено на підставі розрахунково-прогнозної роботи з використанням сценарних підходів до визначення напрямів розвитку країни на довгострокову перспективу. Джерелом даних, наведених у доповіді, є Державна служба статистики України та відповідні міністерства та відомства.


(Електронний варіант)

2016
Pidlitkove_materynstvo

ПІДЛІТКОВЕ МАТЕРИНСТВО: ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ.
Монографія.

Аксьонова С.Ю.


Монографія висвітлює проблеми підліткової народжуваності та материнства у демографічному контексті. У роботі використано результати різноманітних вибіркових соціально-демографічних обстежень, проаналізовано ієрархію цінностей і фактори формування особистості підлітка, умови виховання, роль сім’ї та сімейного середовища, підкреслено соціальне конструювання феномену підліткового віку. Проаналізовано також динаміку і структуру народжуваності у неповнолітніх на тлі загальних тенденцій змін вікової моделі народжуваності в Україні; розглянуто сексуальну поведінку підлітків, сформованість дітородних орієнтацій у підлітковому віці та їх головні характеристики. Значну увагу приділено аналізу факторів, що визначають готовність до материнства, ризиків, пов’язаних із вагітністю та материнством у підлітковому віці, підкреслено, що головним ризиком ранньої вагітності та материнства є особистісна і соціальна незрілість дівчат, труднощі із продовженням навчання, і тому лише за сімейної та соціальної підтримки народження дитини у підлітковому віці зумовлює прискорення дорослішання юної матері, стає поштовхом для виникнення генеративності й може сприяти накопиченню усіх складових сімейного капіталу.
Видання призначене для демографів, соціологів, психологів, фахівців з державного управління, викладачів, аспірантів, усіх небайдужих до демографічної проблематики читачів.

ISBN 978-966-02-7959-9
УДК 314.3-053:317.1
ББК 60.7


(Електронний варіант)

Innovaciyna_Ukraina

Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках.

Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Олег Ярош та Лариса Лісогор


Реалізація обстеження "Перехід молоді від навчання до стабільної роботи" у 2015 році в Україні стало можливим завдяки спільному фінансуванню з боку "Work4Youth" Міжнародної організації праці та The MasterCard Foundation. Обстеження в Україні було проведено Українським центром соціальних реформ (UCSR), Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, а також Центром Соціального моніторингу. До складу виконавців на чолі з Еллою Лібановою увійшли Олександр Цимбал, Ольга Балакірєва, Тетяна Бондарь, Олег Ярош, Ганна Терещенко, Лариса Лісогор та Ірина Марченко. Сара Елдер, координатор Групи Work4Youth МОП.
Результатом роботи, яка була презентована на заході була доповідь, в якій представлено основні результати другого раунду дослідження «Перехід від навчання до ринку праці (SWTS)». Ця доповідь складається із семи розділів. Розділ 2 характеризує ситуацію на ринку праці в Україні у 2012–2014 рр. і описує вплив загальних змін, які відбулись в Україні 2014 року, на умови розвитку українського ринку праці з акцентом на молодіжному контингенті. Розділ 3 розкриває основні риси методології SWTS. У розділах 4–6 викладено основні результати дослідження, зокрема відомості про загальні характеристики обстеженої молоді та відповідних домогосподарств, характеристики зайнятості молодих чоловіків та жінок, безробітної молоді та економічно неактивної молоді, а також її шлях на ринок праці. У завершальному розділі 7 наведено результати аналізу чинної національної політики молодіжної зайнятості та провідних структур її регулювання, а також сформульовано основні рекомендації з питань політики зайнятості молоді в умовах економічної кризи і національних реформ, орієнтованих на реалізацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.


(Електронний варіант)

Innovaciyna_Ukraina

Цілі Сталого Розвитку: Україна.
НАЦІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.


У національних консультаціях взяли участь близько 300 представників урядових установ, агентств Організації Об’єднаних Націй в Україні, Національної академії наук України, громадськості та експертного середовища.
Під час національних консультацій обговорювалися 17 ЦСР за такими групами: Стале економічне зростання та зайнятість; Справедливий соціальний розвиток; Ефективне, підзвітне та всеохоплююче управління і справедливість для всіх; Екологічна рівновага та розбудова стійкості. Підсумки національних консультацій стануть основою для розроблення національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна».
Учасники працювали у робочих групах з метою адаптації глобальних завдань розвитку з урахуванням національної специфіки. У ході консультацій учасники заповнювали анкети, які містили запитання щодо релевантності цілей для країни та напрямів роботи для їх подальшої інтеграції у стратегічне планування. Аналіз результатів опитування (об роблено понад 130 анкет) відбиває експертну думку учасників консультацій. Далі наведено оброблені дані у графічному представленні.
(Електронний варіант)

Innovaciyna_Ukraina

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ І РОЗВИТОК: ПОГЛЯД У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Центр Разумкова. - К.: ВИД-ВО "ЗАПОВІТ", 2016. - 244 с.


Видання присвячене дослідженню гендерної проблематики в Україні. Сьогодні антидискримінаційна політика є одним з найактуальніших компонентів політик європейських країн, про що свідчать відповідні положення документів міжнародних організацій та аналітичні роботи провідних зарубіжних і вітчизняних експертів.
Питання гендерної рівності на всіх ступенях – від участі жінок у політичному процесі держави до належної оплати праці для представників обох статей – є ключовим для суспільства. Матеріали, вміщені в цьому виданні, характеризують поточну ситуацію в Україні, аналізують кращий європейський досвід виконання міжнародних норм і стандартів.
У виданні міститься доповідь, що складається з шести розділів, стислий словник головних гердерних термінів, а також статті вітчизняних експертів.

Це видання буде корисним для експертів, соціологів, журналістів і всіх, хто цікавиться питаннями досягнення гендерної рівності в Україні.

ISBN 978-966-7272-86-9


(Електронний варіант)

Innovaciyna_Ukraina

ОЦІНКА ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В УКРАЇНІ – 2016
Документ Світового банку / підготовлено Ганною Герасименко, провідним науковим співробітником ІДСД ім. М.В. Птухи НАНУ у співпраці з Клавдією Максименко, старшим спеціалістом представництва Світового банку в Україні.


Мета даної оцінки полягає у визначенні та дослідженні основних проявів гендерної нерівності в контексті представництва, людського потенціалу та доступу до економічних можливостей населення України. Даний звіт підготовлено у відповідності до рамкової структури Звіту про світовий розвиток, присвяченого гендерній проблематиці розвитку. Гендерна оцінка грунтується на кількісному підході із використанням великої кількості міжнародних баз даних, серед яких - Показники світового розвитку Світового банку, База даних охоплення фінансовими послугами, Обстеження підприємств, Обстеження "Життя в умовах перехідної економіки", Дослідження європейських цінностей, а також додаткових статистичних даних Євростату, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Європейської економічної комісії ООН та інших. Національні дані були надані Державною службою статистики України разом із результатами вибіркових обстежень з питань економічної активності населення та умов життя домогосподарств, даними мультиіндикаторного кластерного обстеження та медико-демографічного обстеження України. Були проведені консультації на національному рівні із провідними експертами з гендерних питань з метою підтвердження основних висновків та підсилення рекомендацій, наданих у звіті.

ISBN 978-617-7239-06-01


(Електронний варіант)

Innovaciyna_Ukraina

СТАН ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ ПОЛОЖЕНЬ «ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА ХХІ СТОЛІТТЯ» (2002—2012)
За редакцією академіка НАН України Л.Г. РУДЕНКА


Проаналізовано інституційні, організаційні, нормативно-правові, економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти оптимізації взаємодії суспільства і природи в межах території України, які були здійснені за період 2002—2012 рр. в контексті виконання державою рішень саміту в Йоганнесбурзі з питань сталого (збалансованого) розвитку та впровадження принципів основної парадигми ХХІ ст. Розглянуто основні проблеми та окреслено шляхи їхнього вирішення. Представлено Концепцію переходу України до сталого розвитку. Основні висновки щодо розвитку в означеному десятилітті спираються на аналіз подій, що відбулись в державі, та різнобічну статистичну інформацію.

ISBN 978-966-360-264-6
УДК 504 (477) «2002/2012»
ББК 20.1 (4 Укр)(Електронний варіант)

Innovaciyna_Ukraina

ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА 2020
Національна доповідь. / За загальною редакцією:
В.М. Гейця, А.І. Даниленка, Е.М. Лібанової, А.А. Гриценка,
О.В. Макарової, М.О. Кизима, І.Ю. Єгорова, І.В. Одотюка.


Національна доповідь продовжує традицію, започатковану Національною академією наук України щодо дослідження ключових проблем соціально-економічного розвитку країни. Актуальність проблем, які розглядаються у представленій доповіді, визначається необхідністю якнайшвидшої зміни існуючих засад економічного розвитку та створення умов для активного використання можливостей вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалів.
Загальна мета представленої доповіді полягає в оцінці стану інноваційної сфери в Україні, визначенні найбільш актуальних проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність, а також в обгрунтуванні стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави та розробленні конкретних пропозицій щодо його стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у світовий економічний та науково-технологічний простір.
Розраховано на представників політичної, наукової, адміністративної та ділової еліти України та всіх, хто цікавиться питаннями науково-технічного та соціально-економічного розвитку.

ISBN 978-966-02-7615-4
УДК [330.341.1+001.895](477)
ББК 65.9(4Укр)-5(Електронний варіант)

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Колективна монографія. / за ред. Е.М. Лібанової.


Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Необхідність модернізації соціальної політики з урахуванням регіонального аспекту обумовлена існуванням значного дисбалансу соціально-економічного розвитку за територіальною ознакою, формуванням осередків підвищеної вразливості населення України. Наукове осмислення тенденцій регіонального людського розвитку, диспропорцій рівня та якості життя, стану функціонування системи державних соціальних стандартів і гарантій, встановлення й аналіз основних закономірностей дали змогу запропонувати окремі підходи до модернізації інструментарію розробки та реалізації соціальної політики. Запропоновано методологію типологізації регіонів за детермінантами людського розвитку, доведено можливість застосування теорії просторового розвитку для цілей реалізації соціальної політики на регіональному і субрегіональному рівнях. Запропоновано нові підходи до оцінки територіальної диспропорційності рівня та якості життя населення для обґрунтування напрямів соціальної політики в умовах децентралізації. Розроблено пропозиції щодо необхідних змін у системі державних соціальних стандартів і гарантій, підходи до оцінювання соціально-економічних наслідків таких змін. Висвітлені питання інформаційного забезпечення оцінки впливу заходів соціальної політики на соціально-економічний розвиток регіонів.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.
ISBN 978-966-02-7871-4 УДК 316.42 (477) ББК 60.55

 

(Електронний варіант)

ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ПОДІЙ НА ДОНБАСІ.
Національна доповідь.


Національна доповідь підготовлена колективом науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту соціології НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього», ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» за результатами виконання НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів і загроз подій на Донбасі», «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції», «Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб». У доповіді досліджено історичні передумови формування соціокультурного феномену та новітні чинники трагедії Донбасу, соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі. Визначено загрози, ризики та можливості розвитку України в економічній і соціо-політичній сфері, а також пріоритети інтеграції українського суспільства. Проаналізовано соціально-економічні, інституційні й соціогуманітарні складові політики інтеграції українського суспільства.
Доповідь розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, демографії й людського розвитку, державного управління, студентів та аспірантів економічних і гуманітарних спеціальностей.
ISBN 978-966-02-7873-8 УДК 323(477) ББК 66.3(4Укр)

 

(Електронний варіант)

2015

ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ УКРАЇНА: 2000–2015.
НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ.


Національна доповідь висвітлює стан досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) в Україні та базується на широкому колі інформаційних, аналітичних і статистичних матеріалів. У доповіді наведено аналіз тенденцій національного розвитку та перешкод на його шляху, ключові проблеми та рекомендації. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснило аналіз успіхів і викликів на шляху досягнення завдань ЦРТ до 2015 року. Ця робота відбувалася за підтримки Проекту Програми розвитку ООН «Прискорення прогресу на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України. Для забезпечення об’єктивності оцінок до процесу підготовки доповіді, обговорення досягнення ЦРТ, визначення проблем та розроблення рекомендацій долучилися понад 200 провідних фахівців у тематичних сферах ЦРТ. У публікації наведена динаміка досягнення цілей за ключовими індикаторами. Бенчмаркінгові орієнтири для досягнення до 2015 року були встановлені у 2000 році й оновлені у 2010 році на підставі розрахунково-прогнозної роботи щодо окреслення тенденцій розвитку на довгострокову перспективу та аналізу стану виконання завдань ЦРТ (з урахуванням змін у національній статистиці).
Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, керівникам і фахівцям центральних та місцевих органів виконавчої влади, співробітникам міжнародних організацій, науковцям, діячам громадських організацій, усім, кого інтересують питання розвитку України.
Зауваження. Дані за 2014 рік наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, тому їх зіставлення з відповідними даними за інші роки є некоректним. Дані за 2015 рік є прогнозно-розрахунковими.

 

(Електронний варіант)
(Інфографіка)

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Монографія.

Мельничук Д.П.


У монографії викладено результати наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам формування та використання людського капіталу. Наведено розгорнутий аналіз теорій та підходів щодо тлумачення капіталу як наукової категорії, охарактеризовано роль відповідного активу в процесі становлення економічних систем ринкового типу. Уточнено зміст людського капіталу як економічного феномену, визначено його форми, складові та роль у світі постіндустріальних перетворень. Значної уваги приділено сутнісній диференціації таких категорій економічної науки, як «людський фактор», «робоча сила», «трудовий потенціал», «людський капітал». Обґрунтовано, що кожна з цих економічних категорій має власне, відмінне від інших, змістовне навантаження та відіграє важливу роль у вивченні процесів, що мають місце у сфері соціально-трудових відносин. Визначено пріоритети формування та використання людського капіталу за сучасних умов господарювання, а також відповідні фактори впливу. У такому контексті проаналізовано перебіг демографічних процесів, досліджено тенденції розвитку національного ринку праці, проаналізовано переваги та недоліки освітньої системи України, що, загалом, виступило підґрунтям для формування аргументованих висновків стосовно досягнень та очевидних прорахунків у сфері нагромадження та використання людського капіталу. Також у монографії уточнено механізм впливу досліджуваного економічного активу на поліпшення якості життя населення. У тому числі, розвинуто систему уявлень щодо змісту понять «рівень життя», «якість життя» та «якість трудового життя», визначено критерії оцінювання, принагідні для практичного використання. Аргументовано, що наразі існує гостра потреба в оновлені методології управління формуванням та використанням людського капіталу, що, серед іншого, має супроводжуватися форсованою модернізацією, яка повинна торкатися усіх сфер суспільних взаємовідносин. В результаті дослідження автором доведено, що продуктивне використання складових людського капіталу є передумовою поліпшення якості життя населення та досягнення збалансованого соціально-економічного розвитку України.
Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами демографії та економіки праці.
ISBN 978-966-655-761-5
УДК 314.14 : 331.101.26
ББК 60.7 : 65.24

 

(Електронний варіант)

KOPПOPATИBHA COЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ. Монографія.
Розділ д.е.н., проф. В.М. Новікова «Регулювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу»


У монографії розглянуто бізнес як джерело соціальної відповідальності, розкрита корпоративна соціальна відповідальність з позиції інтересів бізнесу, влади, суспільства, показані особливості її прояву в українських умовах, викладено комплексний аналіз проблем соціальної політики бізнесу, показано механізми реалізації заходів соціальної відповідальності галузевими об'єднаннями виробників та основні підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності.
Для наукових співробітників, студентів, аспірантів та викладачів вузів, а також фахівців, які займаються проблемами корпоративної соціальної відповідальності, взаємодія бізнесу, держави та суспільства.
Розділ д.е.н., проф. В.М. Новікова «Регулювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу», що надрукований в монографії, висвітлює теоретичні і організаційні питання формування соціальної відповідальності бізнесу в зарубіжних країнах і в Україні.
ISBN 978-966-929-007-6
УДК 005.35:339
ББК 65.050.2

 

(Електронний варіант)

Населення України: демографічні складові людського розвитку.
Колективна монографія за ред. О.М. Гладуна


Монографія підготовлена колективом фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Мета роботи – всебічно розглянути демографічні складові такого багатогранного поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні та економічні процеси є взаємопов’язаними та взаємообумовленими. Але демографічні процеси є найбільш інерційними та такими, що багато у чому визначають хід усіх інших процесів. У монографії розглядаються такі демографічні складові як народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні відносини, міграція.
Монографія призначена для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
ISBN 978-966-304-127-8 УДК 316.42 : 314.18 ББК 60.55

 

(Електронний варіант)

У 100-річному ювілейному випуску журналу «Фінансування житлового будівництва», органу  Міжнародного союзу житлового фінансування (IUHE, БРЮСЕЛЬ-БЕЛЬГІЯ), надрукована стаття д.е.н., проф. В.М. Новікова у співавторстві з к.е.н., ст.н. с. А.Я Бурдяк «Житлове фінансування в Україні: довгий шлях». Всебічно з врахуванням регіональних цін    розглянута проблема доступності орендного і будівництва нового житла. Акцентована увага на удосконаленні  державного регулювання  забезпечення населення житлом в умовах перехідної економіки. (c.17-26)

 

(Електронний варіант)

«ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ: ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ»
Доповідь.

23 вересня 2015 року на засіданні Президії Національної академії наук України за участю представників органів ви­ко­навчої влади та Ради національної безпеки і оборони України було розглянуто питання «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і прі­о­ри­тетні напрями державної політики».
Із доповіддю виступила член Президії НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академік Елла Марленівна Лібанова.
Представлену доповідь підготовлено на реалізацію НАН України завдань, визначених в указі Президента України від 26.08.2015 N514/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року «Про стан реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв’язку із тимчасовою окупацією частини території України»».

 

(Електронний варіант)

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ
Колективна монографія за наук. ред. д.е.н., проф. В.М. Новікова, д.е.н., проф. З.С. Сіройча.


У монографії соціальну інфраструктуру розглянуто з позицій формування цілісного соціально орієнтованого механізму розвитку, що охоплює галузеві і гуманітарні аспекти. Особливість такого підходу полягає в тому, що переважна увага звернена до інноваційних механізмів функціонування соціальної інфраструктури, подолання регіональних відмінностей у забезпечені населення соціально важливими послугами, впровадження сучасних креативних практик їх надання. Логіка дослідження ґрунтується на людиноцентричній парадигмі суспільного розвитку, сучасному концептуальному підході до місцевого самоврядування, методології програмно-цільового бюджетного планування, принципах соціальної справедливості і соціального менеджменту.
Науково-аналітичні висновки сконцентровані на удосконаленні міжбюджетних відносин, економіки освіти, охорони здоров‘я, туризму і рекреації, інститутів забезпечення населення житлом.

 

(Електронний варіант, частина 1)
(Електронний варіант, частина 2)

Famines in European Economic History

Famines in European Economic History є серійним виданням, що публікує результати досліджень про коротко- і довгострокові наслідки людських катастроф, спричинених голодом, у європейській історії.  Цей том присвячено вивченню трьох масових голодів, яких зазнало населення Європи за період з середини 19 ст.– перша половина 20 ст.:  Голод 1845-1855 рр. в Ірландії (An Gorta Mór), Голод 1860-х рр. у Фінляндії (Suuret Nälkävuode) та Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Представлено нові оцінки та нові погляди на ці історичні події у соціально-демографічному, економічному та політичному вимірах.
У розділі O. Rudnitskyi. N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk «Famine losses in Ukraine in 1932-to 1933 within the context of the Soviet Union» проведено оцінку демографічних втрат внаслідок Голодомору в Україні та інших регіонах колишнього СРСР (Росія, Казахстан, Білорусь, республіки Закавказзя та Середньої Азії). Серед зазначених регіонів Україна зазнала найбільших абсолютних втрат населення внаслідок надсмертності у роки голоду (3,9 млн. із 8,7 млн. для СРСР в 1932-1934 рр.),  тоді як Казахстан посідає перше місце за рівнем відносних втрат (74 у розрахунку на 1000 населення). 

 

(Електронний варіант)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації.
Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. (В 2-х томах)


Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбулася 10-11 квітня 2014 року на базі Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Досліджено теорію і практику розвитку індустрії гостинності у розрізі підвищення ефективності управління галуззю сфери послуг. Подається інформація про стан і перспективи розвитку готельно-ресторанного і туристичного сервісу. Визначено соціально-економічні стратегії розвитку сфери послуг у забезпеченні економічного розвитку держави і суспільства.
Матеріали будуть цікавими для широкої наукової громадськості, фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та соціокультурної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.

(Електронний варіант)

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ.
Монографія.
О.В. Макарова
ISBN 978-966-02-7524-9


У монографії представлені результати досліджень щодо принципових засад реалізації соціальної політики в Україні, необхідності врахування чинників глобального порядку та національних особливостей соціально-економічного розвитку, ціннісних настанов українського населення. Багато уваги приділено методологічним питанням розроблення та оцінювання державних соціальних програм, їх інформаційному забезпеченню. Обґрунтовано економічні передумови здійснення соціальної політики та необхідність пошуку міри державного втручання задля забезпечення справедливого перерозподілу благ у суспільстві, співвідношення між політикою доходів і соціальною політикою. Представлені можливості використання результатів оцінки регіонального людського розвитку для розроблення соціальної політики на національному та регіональному рівнях.
Монографія розрахована на фахівців у сфері соціальної політики та соціальної економіки, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.


(Електронний варіант)

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Колективна монографія.
за ред. Е.М. Лібанової
ISBN 978-966-02-7289-7


Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Мета роботи – наукове осмислення історичних витоків та функцій соціальної держави, аналіз соціально-економічних наслідків трансформацій державної політики у різні періоди історії України, оцінка їх впливу на якість та швидкість суспільних перетворень. Історична обумовленість таких трансформацій відображена крізь призму результатів регулювання соціально-демографічних процесів, забезпечення трудових, освітніх та соціальних потреб населення, змін у сферах охорони здоров’я і праці, соціального захисту та ґендерної рівності. Розкрито витоки державного патерналізму й причини вкорінення утриманських настроїв в українському суспільстві; надано оцінку державних механізмів розподілу та перерозподілу суспільних благ; виявлено специфічні ознаки української бідності, обґрунтовано напрями політики протидії бідності та соціальному відторгненню.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.


(Електронний варіант)

2014

ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ. УКРАЇНА – 2014. Щорічна моніторингова доповідь.

У доповіді висвітлено прогрес на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) з використанням широкого кола інформаційних, аналітичних та статистичних матеріалів, наявних станом на вересень 2014 року. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за участю відповідних міністерств та відомств, Державної служби статистики України, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України та інших наукових установ здійснило аналіз виконання завдань ЦРТ. До процесу підготовки звіту та його обговорення долучилося понад сто провідних фахівців у тематичних сферах ЦРТ.
Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, керівникам і фахівцям центральних та місцевих органів виконавчої влади, співробітникам міжнародних організацій, науковцям, діячам громадських організацій, усім, кого інтересують питання сталого людського розвитку України.


(Електронний варіант)

SITUATION OF OLDER WOMEN IN UKRAINE. Analytical Report

The main purpose of the research was to study features of the population ageing process in Ukraine as relevant to women, peculiarities and characteristics of the socio-economic situation of older women, to identify and substantiate their social and economic needs and challenges, to develop conceptual grounds and strategic directions of state policy concerning older women, to suggest practical and feasible actions at the policy and service delivery levels to improve the quality of life and social well-being of older women in Ukraine.


(Електронний варіант)

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:
Імперативи демографічного старіння.
Монографія.


Монографія присвячена висвітленню низки актуальних питань, що стосуються глобального процесу демографічного старіння: еволюції уявлень про феномен старіння, новітніх особливостей перебігу цього процесу та його перспектив, специфіки способу життя та соціально-економічного становища літніх осіб, викликів для соціального й економічного розвитку, що їх зумовлює демографічне старіння. У книзі представлено результати дослідження стану здоров’я, соціально-економічного становища та якості життя літніх осіб в Україні, реалізації їх трудового потенціалу, проблем міжпоколінної взаємодії та соціальної інтеграції літніх тощо.
Видання містить результати вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду політики, спрямованої на адаптацію суспільства до умов старіння населення. Дано оцінку стану виконання Україною зобов’язань міжнародних програмних документів у царині старіння населення. У монографії викладено також низку рекомендацій щодо вдосконалення і розвитку державної політики стосовно літніх осіб в Україні. Представлене наукове видання адресовано демографам, геронтологам, економістам, соціологам, фахівцям з державного управління та соціальної політики.


(Електронний варіант)
ІНФРАСТРУКТУРНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Монографія.
І. С. Марченко


Монографію присвячено проблемам організації інфраструктурної підтримки гармонійного розвитку ринку праці України. Досліджено тенденції розвитку та особливості формування інфраструктурної підтримки ринку праці. Проаналізовано діяльність державної та приватної складових інфраструктури ринку праці України, досліджено їх взаємодію. Розроблено механізми регулювання інфраструктурної складової ринку праці України у відповідності до тих змін, які нині відбуваються в українській економіці.
Для фахівців з державного управління, соціальної політики, науковців, викладачів та аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами ринку праці.


(Електронний варіант)
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: СУЩНОСТЬ, ОЦЕНКА, РЕАЛИЗАЦИЯ. Теоретико-экономическое исследование.
Валерий Новиков, Виктор Семенов


Рассмотрены теоретические подходы к определению категории социальной справедливости в историческом контексте, проанализировано влияние функциональной концепции справедливости на поведение индивидуумов и социогуманитарное развитие общества, представлена статистическая модель качественной оценки уровня справедливости, обоснована математическая методология измерения неравенства в социально-экономических системах.


(Електронний варіант)
ВЕЛИКЕ ЖИТТЯ ВЕЛИКОЇ ЛЮДИНИ

Ця книга присвячена пам’яті видатного науковця, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, талановитого керівника, мудрого Вчителя, великої світлої Людини — Володимира Васильовича Онікієнка (17.04.1923–15.02.2013).
Вона написана виключно його учнями, які по життю стали його друзями, і його друзями, для яких він — незалежно від віку — був водночас Учителем по життю. Написана передусім — для себе, щоб зберегти спогади, пов’язані з нашим Учителем, для того, щоб мати можливість знов і знов, гортаючи сторінки цієї книжки, пригадувати його мудрі поради, наукові настанови, звіряти свої вчинки з його високими життєвими стандартами.
Спогади авторів цієї книжки наведені в такому порядку, в якому їхні життєві шляхи перетиналися з Учителевим, починаючи з 1960-х років. Пробачте нас, друзі й учні Володимира Васильовича, яких ми не змогли знайти та залучити до участі в цій книзі пам’яті!
Окрім спогадів, ми навели також перелік державних нагород Володимира Васильовича і вихідні дані про кандидатські та докторські дисертації, захищені під його керівництвом, адже це також цінна для нас історія.
Окремої уваги заслуговує перелік наукових праць професора, за назвами яких можна відстежити історію розвитку економічної науки про працю і людські ресурси в Україні протягом 60 років.
Славне життя Володимира Васильовича переконливо свідчить про силу його характеру, ясність його розуму, велич його душі, і ми знову і знову дякуємо йому і долі за можливість у нього вчитися!


(Електронний варіант)
2013

ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ. УКРАЇНА – 2013
Національна доповідь.


У доповіді висвітлено стан досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) з використанням широкого кола інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів. Проаналізовано перешкоди на шляху динамічного розвитку країни, визначено основні проблеми нинішнього етапу реалізації завдань ЦРТ та запропоновано рекомендації щодо оптимальних шляхів їх розв’язання.
Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, керівникам і фахівцям центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковцям, діячам громадських організацій, усім, кого інтересують питання сталого людського розвитку України.
Це видання підготовлено в рамках Проекту «Прискорення прогресу у досягненні ЦРТ в Україні» Програми розвитку ООН в Україні у тісній співпраці з національними та міжнародними експертами. Думки, висновки й рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди ООН.

(Електронний варіант)

Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо.
Національна доповідь.


Доповідь підготовлено авторським колективом за участю Елли Лібанової, Ольги Балакірєвої, Андрія Єрмолаєва, Віктора Щербини, Ярослава Жаліло, Володимира Лупація, Ольги Піщуліної, Олени Кочемировської. Загальну координацію підготовки доповіді здійснено спеціально створеною групою представників системи ООН в Україні з вироблення національної позиції щодо Порядку денного розвитку після 2015 року за участю агентств системи ООН в Україні.
У доповіді подано бачення пріоритетів розвитку на період після 2015 року, сформоване за результатами національних консультацій, що відбулися в Україні у січні–квітні 2013 року. У доповіді наведені як узагальнена позиція громадськості й експертної спільноти, так і думки окремих людей, висловлені під час національних консультацій та опитувань. Також у доповіді сформульовано рекомендації для забезпечення сталого людського розвитку в Україні та світі.
Цю доповідь підготовлено за сприяння Представництва ООН в Україні в рамках проекту «Прискорення прогресу на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні», який впроваджується Програмою розвитку ООН. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди ООН.

(Електронний варіант)
(English version)

ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Аналітична доповідь.


Доповідь підготовлено авторським колективом, до складу якого увійшли: Е.М. Лібанова, академік НАН України, д.е.н., проф.; О.М. Гладун, д.е.н.; Л.С. Лісогор, д.е.н.; Л.Г. Ткаченко, к.е.н.; Н.В. Ковтун, д.е.н., проф.; І.С. Марченко, к.е.н.; Андрій Іванов, міжнародний експерт; Михай Пелях, міжнародний експерт. Загальну координацію підготовки доповіді здійснено ПРООН в Україні.
Автори монографії висловлюють вдячність за продуктивну співпрацю та наукову підтримку науковим співробітникам відділів Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, науковцям Інституту соціології НАН України (Ю.І. Саєнко, д.с.н., проф., Т.І. Петрушиній, д.с.н.), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державній службі статистики України, Програмі Розвитку ООН. При підготовці монографії були використані дані науково-дослідної роботи «Розроблення системи індикаторів оцінки якості життя населення України для здійснення комплексного моніторингу, у тому числі порівняння з іншими країнами» Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.
Публікація може стати у нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, керівникам та фахівцям місцевих органів виконавчої влади, науковцям, діячам громадських організацій та спеціалістам з питань соціально-економічного й людського розвитку України. Результати досліджень можна використовувати у процесі розроблення стратегії управління якістю життя. Це надасть можливість підвищити ефективність та результативність державної політики у сферах охорони здоров’я, освіти, зайнятості, безпеки.

(Електронний варіант)
(English version)
Матеріали Міжнародної наукової конференції
"Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947)".
Київ, 20–21 листопада 2013 р.


У збірці представлені матеріали конференції, на якій вперше всебічно розглянуті три найбільш руйнівні для українського соціуму голодомори, які відбулися у першій половині минулого століття. У першій частині розглядається загальна картина голодувань та її територіальні особливості, що створює всебічну картину перебігу цих трагічних подій. Друга частина присвячена розкриттю питання юридичної кваліфікації Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як геноциду. Третя частина присвячена методологічним підходам визначення та оцінкам демографічних втрат внаслідок голодоморів з їх диференціацією по різних територіях. Остання – четверта – частина акумулює в собі матеріали, у яких досліджуються соціально-психологічні наслідки голодоморів для українського суспільства.
Видання призначена для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблематикою голоду в Україні і небайдужий до майбутнього своєї країни.

(Електронний варіант)
Звіт АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ ЖІНОК У СКЛАДІ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ

Аналітично-дослідницька робота та підготовка видання до публікації здійснені за фінансової та технічної підтримки Фонду Організації Об’єднаних Націй в галузі Народонаселення (ЮНФПА) в рамках реалізації проекту UKR2U706 «Підвищення доступності дезагрегованих даних про народонаселення для розробки державної та галузевої політики, програм та публічного використання», що є частиною програми співробітництва між Урядом України та ЮНФПА на 2012-2016 роки. Технічна допомога в плануванні та виконанні дослідження також була надана фахівцями Міжнародної Організації Праці (МОП). Видання не є відображенням офіційної позиції ЮНФПА або МОП.

(Електронний варіант)
(English version)
РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: РЕТРОАНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. (науково-аналітична монографія)
Онікієнко В.В.

Монографію присвячено проблемам соціальної спрямованості розвитку ринку праці та соціального захисту населення як необхідної умови та головних атрибутів соціально орієнтованої ринкової економіки. Досліджено фактори та передумови соціалізації ринку праці, методологічно обґрунтовано її сутність та показники оцінювання. Проаналізовано динаміку та якість економічного розвитку на етапі реформування соціально-економічної системи України з погляду впливу на ринок праці, зайнятість, рівень життя, соціальний захист населення, зокрема економічне становище людей похилого віку, інвалідів. Обґрунтовано концепцію модернізації системи соціального захисту населення, яка ґрунтується на комплексному програмно-цільовому підході.
Для фахівців з державного управління, соціальної політики, науковців, викладачів та аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економічного розвитку та рівня життя населення.

(Електронний варіант)
nerivnist НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ

Колективну монографію присвячено проблемам нерівності в Україні; здійснено оцінку її масштабів, складових, проявів та наслідків. Розглянуто соціально-економічну нерівність крізь призму впливу політики, на основі чого сформульовано цілісний підхід до подолання нерівності у суспільстві. Доведено доцільність перенесення основного акценту політики зі зменшення нерівності за доходами на забезпечення рівного доступу до ресурсів та послуг соціальної сфери для різних груп населення та територій. Розроблено пропозиції щодо впливу на нерівність через: політику доходів; політику ринку праці; підвищення якості та доступності послуг соціальної сфери; політику соціального захисту та соціального залучення; розвиток громадянського суспільства та соціальний діалог; регіональну політику та розвиток місцевого самоврядування.
Розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, державного управління, науковців, викладачів та аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

(Електронний варіант)
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ
Колективна монографія


Том 1: Трансформація рівня життя населення в умовах системної кризи
У монографії досліджено вплив кризових явищ в економіці та суспільстві на рівень життя населення, оцінено трансформаційні зміни у цій сфері протягом останніх десятиріч (за джерелами формування та диференціації доходів населення, споживчими характеристиками населення, його майновим забезпеченням та житловими умовами) та визначено перспективи зменшення негативного впливу системної кризи на рівень життя населення з розробкою відповідних пропозицій та прогнозних оцінок щодо тенденцій зміни рівня життя населення країни.
Том 2: Регіональні диспропорції людського розвитку та можливості їх подолання
У монографії розглянуто основні теоретико-методологічні підходи до вимірювання регіонального людського розвитку та обґрунтовано необхідність оновлення національної методики його вимірювання. Здійснено оцінку тенденцій та диспропорцій людського розвитку в регіонах України за такими складовими: можливість повноцінного відтворення населення, доступність освіти й забезпечення гідних умов праці, покращання стану соціального середовища, комфортності умов проживання та рівня добробуту населення. Обґрунтовано пріоритетність заходів регіональної політики для досягнення цільових орієнтирів людського розвитку в Україні, сформульовано практичні рекомендації щодо подолання регіональних диспропорцій за основними аспектами людського розвитку.
Монографія розрахована на фахівців у сфері соціальної економіки та регіональної політики, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

(Електронний варіант)
ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ (монографія)
Саріогло В.Г.


У монографії розглянуто особливості практичного застосування сучасних методологічних підходів до підвищення надійності оцінювання соціально-економічних показників за результатами вибіркових обстежень домогосподарств (населення). На прикладі розв’язання проблеми недостатньої надійності показників бідності для регіонів України показано, що ефективним є статистичне об’єднання прямих та синтетичних оцінок цих показників на основі багатофакторної композиційної оціночної функції. При цьому можливість підвищення надійності показників обумовлена використанням інформації з додаткових, зовнішніх щодо вибіркового обстеження, джерел. Наведено результати аналізу джерел зовнішньої інформації, яка потенційно може бути використана при оцінюванні бідності. Показано, що при розробці дизайну вибірки, зокрема при його оптимізації, доцільно враховувати застосування ускладнених методів оцінювання показників за результатами обстеження. Певну увагу приділено інструментарію автоматизації процедур оцінювання показників.
Матеріали монографії призначені для фахівців органів державного управління, насамперед органів державної статистики, науковців, які займаються питаннями підвищення якості інформаційного забезпечення соціальної та соціально-економічної політики.

(Електронний варіант)
СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ (монографія)

У монографії розкрито зміст сучасних методологічних підходів до оцінювання державних програм соціальної спрямованості, їх результатів та впливу на окремі аспекти якості життя населення. Досліджено особливості інструментарію оцінювання програм, побудованого на основі методів мікроімітаційного моделювання, та відповідне інформаційне забезпечення. Наведено результати аналізу низки державних цільових програм, що реалізуються в Україні, а також приклади оцінювання соціальних результатів програм.
Матеріали монографії призначені для фахівців органів державного управління, науковців, які займаються питаннями моніторингу й оцінки заходів соціальної політики, проблемами формування та використання інформаційного забезпечення управління.

(Електронний варіант)
2012
Національна доповідь
СТАЛИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ


Доповідь підготовлено за результатами багаторічних досліджень фахівців ряду інститутів Національної академії наук України: Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, Інституту економіки та прогнозування, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку, Інституту соціології, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса.
Стрижневою ідеєю доповіді є трактування сутності цивілізаційного прогресу на засадах людиноцентричності соціуму, економіки та екології. Головною передумовою і водночас результатом успішного розвитку визначено справедливість по відношенню до тих поколінь, які нині живуть, і до тих, які прийдуть у цей світ в майбутньому.
У доповіді наведено докази того, що процеси людського розвитку в Україні відповідають глобальним трендам і спрямовані на досягнення вищих соціо-гуманітарних цілей держави. Доведено, що досягнення усталеності людського розвитку можливе за кількох умов: зміні світоглядної позиції еліти та провідних суб’єктів економічних, екологічних та соціальних відносин; оволодінні інтелектуальними діячами новою науковою парадигмою; впровадженні нових моделей споживчої, трудової та соціальної поведінки населення; розробленні та втіленні у державну політику механізмів подолання системних обмежень гуманізації суспільного розвитку. Саме такий підхід забезпечує можливість подолання негативних чинників формування та використання природних, економічних і соціальних ресурсів, вирівнювання доступності ресурсів для різних верств та соціальних шарів населення, створення надійних інституційних механізмів передбачення системних загроз та ризиків, попередження або пом’якшення наслідків їх реалізації.
Матеріали національної доповіді розраховані на фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, науковців, експертів та аналітиків, небайдужих представників бізнесу та активних діячів суспільства.

(Електронний варіант)
(Краткое изложение основных идей доклада)
(The summary of the main ideas of the report)
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.
Система охорони здоров'я.
Валерій Новіков, Катерина Никонюк(Електронний варіант)
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.
Ринок праці.
Ірина Петрова(Електронний варіант)
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.
Міжнародна міграція.
Олексій Позняк


Основною проблемою досліджень у сфері міграції є проблема інформаційного забезпечення. Автор спирається на інформацію Державної служби статистики України, дані першого загальнонаціонального обстеження з питань трудової міграції (2008 р.), відомості низки обстежень трудових мігрантів, проведених науковими установами і неурядовими організаціямив останні роки.
В результаті дослідження розроблено пропозиції щодо регулювання міграційних процесів в Україні з метою мінімізації негативних наслідків євроінтеграції та отримання максимального ефекту від її позитивних наслідків.
(Електронний варіант)
УКРАЇНА: ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ РОКІВ ПІСЛЯ МАДРИДУ
(стан реалізації Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння в Україні у 2007-2012 рр.)


Міністерство соціальної політики України,
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України,
Фонд ООН в галузі народонаселення (ЮНФПА).

(Електронний варіант)
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (колективна монографія)
(Електронний варіант)

Монографія підготовлена колективом науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України. У даній роботі досліджено вплив соціальних та демографічних чинників на процес модернізації національної економіки, який конкретизовано через встановлення конфігурації відповідних факторів щодо обмежуючого або стимулюючого впливу на досягнення цілей модернізації. Серед них: реалізація системи соціальної відповідальності з урахуванням інституціональних передумов економічного розвитку; врахування особливостей довготривалих зрушень у перебігу основних демографічних процесів та стану соціально-економічних структур населення; застосування каналів та механізмів впливу рівня життя, а також процесу капіталізації як стимулюючих факторів модернізації; розширення можливостей вибору життєвої стратегії людини та досягнення збалансованості системи соціальної підтримки; необхідність встановлення цільових орієнтирів та механізмів державної політики модернізації.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки та соціальної політики, працівників державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
2011
ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
(колективна монографія за науковою редакцією д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України В.М.Новікова)

(Електронний варіант)

Соціальна інфраструктура займає важливе місце у життєдіяльності суспільства. Це потребує поглибленого осмислення і дослідження особливостей подальшого розвитку її функціонування.
У книзі аналізуються проблеми взаємообумовленості принципів соціалізації економіки, інституціональних зрушень у соціальній інфраструктурі, співвідношення правових основ, тенденцій і механізмів її розвитку. Розглянуто теоретико-методологічні й практичні питання організації, фінансування, управління праці по окремих галузях, моделі прогнозування попиту на платні послуги. Розраховано особливості механізмів реформування соціальної інфраструктури в умовах глобалізації і трансформаційних зрушень. Теоретична і практична спрямованість дослідження визначає коло читачів соціально-економічного і гуманітарного профілю.
НЕРІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОЛІТИКИ.
(Електронний варіант)

В сучасному світі забезпечення рівних можливостей дітей розглядається в контексті доступу до основних благ та послуг, необхідних для розвитку дитини, її соціалізації на набуття конкурентоздатності в майбутньому. Традиційно доступність послуг соціальної сфери для дитини визначається не лише економічною спроможністю сім'ї, але й принципами та рівнем організації державних інститутів, відповідальних за надання послуг. В країнах перехідного типу, до яких належить Україна, надання базових послуг для дітей забезпечується на безоплатній основі, проте проблема нерівних можливостей переходить в іншу площину та залишається актуальною.
У виданні наведено результати обстежень домогосподарств з дітьми, охарактеризовано проблеми забезпечення доступу різних категорій дітей до послуг основних галузей соціальної сфери та системи соціального захисту, викладено рекомендації фахівців для формування державної політики щодо дітей.
Погляди, що висловлені у цьому документі, є поглядами авторів і необов'язково співпадають з поглядами чи політикою ЮНІСЕФ.
Региональный доклад о человеческом развитии: «От трансформации - к обществу для всех»
Бранка Анджелкович, Андрей Иванов, Шейла Марни, Дочо Михайлов, Сюзанн Милшер, Элла Либанова, Юрий Левенец, Елена Макарова, Виктор Котигоренко, Анна Гвелесиани, Наталия Ситникова, Татьяна Болила та ін.

(Електронний варіант)(English version)

В основе проведеного в Докладе анализа лежит концепция социального отторжения. Доклад связывает парадигму социального отторжения/вовлечения, разработанную в контексте Европейского союза, с парадигмой человеческого развития, сформулированной Амартией Сеном. Данный доклад рассматривает комплексный характер социального отторжения при помощи многомерного Индекса социального отторжения – инструмента измерения, основанного на 24 типах лишений. Данный индекс используется для измерения и сравнения социального отторжения в шести странах региона – от Сербии до Таджикистана – характеризующихся разными уровнями развития. Посредством глубокого анализа и многочисленных примеров Доклад характеризует причины возникновения социального отторжения и способы противодействовия ему при помощи целенаправленных вовлекающих политик.
ISBN: 978-92-95092-32-7
Національна Доповідь про людський розвиток «Україна: на шляху до соціального залучення»
Е.М. Лібанова, Ю. Левенець, О.В. Макарова, В. Котигоренко, Л.М. Черенько, О.М. Хмелевська, Л.Г. Ткаченко, О.М. Балакірєва та ін.


Національна Доповідь про людський розвиток «Україна: на шляху до соціального залучення» привертає увагу до причин та особливостей соціального відторгнення в Україні, визначає соціально відторгнуті групи населення та пропонує ряд рекомендацій щодо розробки державної політики та програм для подолання бар'єрів на шляху до соціального залучення всіх верств населення. У Доповіді розглянуто питання соціального залучення з позиції людського розвитку і підкреслено, що обидві концепції - соціальне залучення та людський розвиток - є взаємодоповнюючими та взаємопідсилюючими. Рушійні сили соціального відторгнення розглядаються за основними сферами людського життя: політичне, культурне, економічне і соціальне. У Доповіді наведено індивідуальні прояви відторгнення, що демонструють масштаби та глибину проблем, з якими стикаються вразливі особи. Доповідь пропонує нову методологію оцінки багатовимірних аспектів соціального відторгнення, що дозволяє більш точно визначати пріоритети і покращити адресність політики соціального залучення.
Ця доповідь є однією із низки національних доповідей країн регіону з тематики соціального залучення, що були підготовлені у рамках Регіональної Доповіді про людський розвиток «Від трансформації - до суспільства для всіх».
Доповідь є незалежним виданням Програми розвитку ООН в Україні, підготовленим у тісній співпраці з національними та міжнародними експертами. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов'язково відображають погляди ПРООН.
ISBN 978-966-2153-60-6
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ (колективна монографія) / За ред. Е.М.Лібанової.
(Електронний варіант)

Монографія підготовлена авторським колективом за результатми виконання наукового проекту «Складові пенсійної реформи в Україні» у рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України».
У монографії розглянуто еволюцію форм пенсійного забезпечення, визначено чинники та передумови пенсійної реформи в Україні, узагальнено міжнародний досвід реформувань пенсійних систем. Обґрунтовано невідкладність та напрями реформування солідарної пенсійної системи, оптимальні стартові параметри впровадження обов'язкового накопичувального пенсійного страхування та шляхи мінімізації пов'язаних із цим ризиків, виявлено основні проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення і професійних пенсійних схем. Розроблено пропозиції щодо посилення регуляторної ролі держави та соціального діалогу у сфері пенсійного забезпечення, окреслено фінансові, економічні, організаційні, моральні важелі впливу, що можуть сприяти детінізації зайнятості та доходів, запропоновано заходи покращання пенсійного забезпечення мігрантів.
Монографія розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки й політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів суспільних і гуманітарних спеціальностей.
АСОЦІАЛЬНІ ЯВИЩА В УКРАЇНІ У ДЕМОГРАФІЧНОМУ ВИМІРІ (монографія)
Левчук Н.М.


У монографії викладені результати комплексного демографічного дослідження асоціальних явищ в Україні та їх наслідків. У ній знайшло своє відображення широке коло проблем, пов’язаних із високою поширеністю асоціальних явищ та їх негативним впливом на якісні характеристики населення, насамперед, на стан здоров’я і смертність.
Розглядаються теоретико-методологічні питання дослідження соціальних патологій, і пропонується авторське бачення генези та чинників їх виникнення у трансформаційний період. Виділено кілька груп асоціальних явищ та проведена оцінка спричинених ними соціально-демографічних втрат. Зокрема, охарактеризовано деструктивний  вплив процесу маргіналізації населення та його окремих проявів. Проаналізовано тенденції у поширеності вживання психоактивних речовин і пов’язаної з ним захворюваності; виконано оцінку алкогольно залежної смертності; визначено детермінанти залучення до тютюнопаління та проаналізовано структурні особливості тютюнозалежної смертності. Висвітлюються тенденції перебігу епідемій ВІЛ/СНІДу й туберкульозу та їх вплив на демографічну динаміку.
У монографії також аналізуються наслідки поширеності ризикованої сексуальної поведінки та обумовлених нею репродуктивних втрат, а саме захворювань, які передаються статевим шляхом, та абортів; проведено моделювання взаємозв’язків між абортами та дітонародженнями. Досліджується соціальна диференціація стану здоров’я та смертності населення. Монографію завершує аналіз можливостей протидії поширенню асоціальних явищ в Україні, розробка ключових принципів й основних напрямів політики щодо запобігання асоціальним явищам і зменшення шкоди від них.
Для демографів, представників суміжних із демографією наук й усіх, хто цікавиться соціально-демографічною проблематикою.
МОЛОДІЖНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Ничипоренко С.В.

(Електронний варіант)

У монографії здійснено аналіз демографічного і соціально-економічного становища українських сімей та порівняльну оцінку соціального захисту сімей у зарубіжних країнах. Спираючись на розрахунки чисельності та складу населення, розроблено довгостроковий аналітичний прогноз шлюбно-сімейної ситуації в Україні. Сформульовано та обґрунтовано перспективи розвитку державної підтримки молодих сімей, запропоновано шляхи реалізації молодіжної сімейної політики в Україні.
Монографія розрахована на науковців, фахівців з державного управління, соціальної політики, аспірантів, студентів.
2010
Аналітична доповідь "Аналіз бідності та соціальних наслідків економічної кризи в Україні"
Е.М. Лібанова, В.Г. Саріогло, Л.М. Черенько, В.С. Шишкін, С.В.Полякова, М.Ю. Огай, О.А. Васильєв, А.Г. Реут, О.І. Крикун, С. Башкіров, Т.В. Новосельська, за ред. Бена Слея

У публікації викладені результати аналізу бідності та соціальних наслідків фінансової та економічної кризи в Україні. Звіт фокусується на визначенні ключових питань бідності, описанні економічної кризи в Україні та вивченні впливу на бідність з позиції тенденцій бідності під час кризи. Видання акцентує увагу на пропозиціях щодо вдосконалення соціальної політики щодо подолання бідності, зокрема з точки зору реформ політики.
Видання може стати в нагоді урядовцям, міністерствам і державним агенціям, керівникам і спеціалістам в сфері соціального та економічного розвитку, науковцям, представникам міжнародних організацій, експертам неурядових організацій та іншим особам, які зацікавлені у зниженні рівня бідності та людському розвитку.
Київ, 2010. 62 с.
Аналітична доповідь "Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору"
Е.М. Лібанова, Л.С. Лісогор, О.М. Палій, Л.Г. Ткаченко, Л.М. Черенько, А.Г. Реут, О.М. Хмелевська, С.В. Ничипоренко, О.В. Макарова, О.А. Васильєв, Севінч Ренде, Дороті Дж. Розенберг


Аналітична доповідь висвітлює ситуацію в соціальному секторі, тенденції соціальної політики та огляд соціальних інституцій України. Також надається введення до концепції соціального залучення, його застосування в підходах політики соціального сектору, що використовується Європейським союзом, і його наслідки для майбутнього розвитку України. У доповіді надається коротке пояснення логіки комплексних підходів до соціального та економічного розвитку, а також запропоновано пояснення значення таких явищ як бідність, соціальне відторгнення і соціальне залучення, взаємозв'язок між цими явищами. Також наведено огляд еволюції політики Європейського союзу щодо боротьби з бідністю та соціальним відторгненням, пояснення Відкритого методу координації як механізму управління соціальним залученням. Доповідь містить коротке резюме результатів дослідження щодо відповідності державних інституцій соціального сектору України в світлі підходів і стандартів, затверджених ЄЄ, та рекомендації щодо майбутньої підтримки досліджень та розвитку спроможності.
Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, керівникам та фахівцям міс¬цевих установ виконавчої влади, науковцям, діячам громадських організацій, усім, кого цікавлять питання соціально-економічного та людського розвитку України.
Київ, 2010. – 84 с.
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е.М.Лібанової.
(Електронний варіант)

Монографія підготовлена колективом науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи HAH України спільно з фахівцями Державного комітету статистики України. У ній представлено результати дослідження особливостей сучасного стану людського розвитку в Україні, соціальних ризиків та основних загроз подальшому розвитку. Виявлено чинники та передумови формування соціальних ризиків. Здійснено аналіз демографічних ризиків, ризиків зайнятості та ринку праці, проблем рівня життя, бідності та соціального виключення, розвитку системи соціального захисту населення. Висвітлено регіональні відмінності та диспропорції людського розвитку, розглянуто роль бюджету в його регулюванні, сформовано концептуальні засади гармонізації соціальної та бюджетної політики. Обґрунтовано шляхи щодо пом'якшення соціальних ризиків на основі реструктуризації зайнятості, трансформації системи соціального захисту, реалізації політики соціального включення, розвитку та підтримки сім'ї.
Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки праці, соціальної економіки та політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних спеціальностей.
Населення України. Трудова еміграція в Україні.
Редакційна колегія: акад. HAH України Лібанова Е.М., к.е.н. Позняк О.В., д.н.держ.упр. Малиновська O.A.

(Електронний варіант)

У монографії розглядається широке коло проблем, пов'язаних із зовнішньою трудовою міграцією українських громадян, висвітлено теоретичні та прикладні аспекти трудової еміграції. Досліджується перебіг зовнішніх трудових міграцій у контексті загальної соціально-економічної ситуації на основі відомостей державної статистики та спеціальних вибіркових обстежень. Особливу увагу приділено аналізу результатів першого загальнонаціонального опитування з питань трудових міграцій, що було проведене у середині 2008 року.
Проаналізовано соціально-економічні характеристики зовнішніх трудових мігрантів, напрямки трудової еміграції, умови праці та перебування громадян України за кордоном. Здійснено оцінку заробітків трудових мігрантів та грошових переказів, визначено вплив трудової еміграції на розвиток ринку праці в Україні. Розроблено пропозиції щодо формування міграційної політики, а також поліпшення статистики трудових міграцій.
Для наукових працівників (демографів, економістів, географів, соціологів, правників), державних службовців, викладачів та студентів BHЗ, усіх, хто цікавиться проблемами трудової еміграції.
Якість інформаційного забезпечення соціальної політики.
Макарова О. В., Саріогло В. Г., Терещенко Г. І. та ін.; за ред. Е.М. Лібанової.


У монографії представлені сучасні погляди на методологічні основи розробки та оцінювання соціальної політики, особливості формування її інформаційного забезпечення. Основна увага приділена методологічним питанням оцінки якості інформаційного забезпечення та підходам до її підвищення. Розглянуті принципи побудови інформаційно-аналітичної системи для використання при розробці та оцінці впливу соціальної політики в Україні, а також окремі практичні аспекти оцінювання соціальних програм.
Ця публікація підготовлена за сприяння Європейського Союзу. Відповідальність за її зміст несе виключно European Profiles SA. Зміст публікації жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.
Українська молодь на ринках праці зарубіжних держав.
І.Майданік
(Електронний варіант)

Монографія присвячена вивченню теоретичних та практичних проблем трудової міграції української молоді. У роботі розглядаються міжнародні підходи до вивчення молодіжних міграцій, досліджуються основні тенденції перебігу трудових міграцій молоді у сучасній Україні, здійснюється порівняння основних параметрів молодіжних міграцій із характеристиками міграційних поїздок старших заробітчан. Особлива увага приділяється виявленню різнобічного впливу трудових міграційних процесів на добробут молодих українців, у рамках чого представлено багатовимірну структуру вивчення добробуту заробітчан, що об’єднує низку підходів та зрізів. Розглядаються правові основи управління трудовими міграціями.
Видання призначено для наукових працівників, державних службовців, працівників установ, які надають послуги з працевлаштування за кордоном, викладачів та студентів, а також для всіх, хто цікавиться міграційними проблемами.

 

Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти(Електронний варіант)

Монографія "Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти" присвячена висвітленню низки актуальних питань, що стосуються системи цінностей, способу життя, демографічної поведінки, соціально-демографічного складу та становища молоді в Україні. У монографії аналізуються ціннісні орієнтації молоді, пов'язана з різними сферами її життєдіяльності. Викладено результати досліджень динаміки чисельності та статево-вікового складу молоді, шлюбно-сімейних орієнтацій і поведінки молодіжних контингентів, сімейного складу молодих людей, ґендерних відносин та дітородної ситуації в їх сім'ях, дітородних орієнтацій молоді в Україні. Всебічно досліджуються детермінанти сучасного стану здоров'я української молоді з акцентом на поведінкових факторах ризику. Окремо приділено увагу питанням репродуктивного здоров'я молоді, а також проблематиці смертності у молодому віці.
Розглядаються основні соціально-економічні характеристики молодіжних контингентів в Україні: освітній рівень, особливості економічної активності молодих людей, професійний склад зайнятої молоді тощо. Аналізуються освітні і трудові орієнтації молодих людей, у тому числі установки на трудову міграцію. У монографії висвітлюються також особливості внутрішньодержавних і міждержавних міграційних переміщень, в яких наразі бере участь українська молодь.
Видання містить результати аналізу й узагальнення вітчизняного досвіду молодіжної політики у тій її частині, що спрямована на вирішення соціально-демографічних проблем. У монографії викладено ряд рекомендацій щодо вдосконалення і розвитку державної молодіжної політики у нашій країні.
Генофонд і здоров'я. значення соціально-економічних чинників у виникненні репродуктивних розладів серед жінок України. О.І.Тимченко, О.В.Линчак, І.О.Курило.

Монографія присвячена проблемі оцінки значення паління, освіти та матеріального забезпечення у виникненні репродуктивних розладів серед жінок України. Книга призначена для широкого кола лікарів і науковців, які практикують в сфері гігієни, медичної генетики, акушерства і гінекології, демографії, організації охорони здоров'я.
НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ. 2010-2015: НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ (Електронний варіант)

Колективна праця продовжує започатковану Національною академією наук України у 2009 р. серію щорічних доповідей із ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України. Грунтуючись на основних відправних положеннях і висновках попередньої доповіді "Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави" щодо проблем, які нагромадилися впродовж попереднього десятиліття, Національна доповідь 2010 р. являє собою стратегічний і одночасно практичний документ, спрямований у майбутнє. Її метою є окреслення сформованого вітчизняною академічною наукою концептуального бачення принципово нового курсу здійснення в Україні назрілих модернізаційних перетворень, конкретних завдань і механізмів їх реалізації. Розраховано на політичну, управлінську та наукову еліти України, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.
2009

 

Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку (Електронний варіант)

Монографія "Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку" присвячена актуальним питанням розвитку сім'ї та сімейних відносин в Україні. Видання є результатом дослідницької роботи авторського колективу під керівництвом академіка НАН України Е.М. Лібанової.
У монографії аналізуються основні функції сучасної сім'ї та процес їх трансформації у новітній демографічній історії, розглядається структура і типи сімейних об'єднань в Україні, процеси формування сімейного складу населення, питання взаємодії сім'ї з іншими соціальними інститутами, вплив соціально-економічних явищ та процесів на життєдіяльність сімей. У роботі викладено результати досліджень матеріального становища та умов проживання різних категорій сімей.
На матеріалах соціально-демографічного обстеження досліджено роль і місце сімейних цінностей у системі ціннісних орієнтацій населення, становлення нових форм шлюбно-сімейних стосунків в Україні. Значну увагу приділено питанням формування взаємовідносин та розподілу обов'язків у сучасній сім'ї. Аналізуються дітородні орієнтації населення та проблеми утримання і виховання дітей в українських сім'ях. Розглядаються сучасні форми сімейних зв'язків батьківського і прабатьківського поколінь.
Видання містить результати узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду сімейної політики, а також оцінки населенням заходів сімейної й пронаталістської політики в Україні. У ньому викладено деякі рекомендації щодо вдосконалення сімейної політики у нашій країні.
Бідність та нерівні можливості дітей в Україні

У колективній монографії розглядаються проблеми бідності та нерівних можливостей дітей в Україні. Досліджено вплив соціально-економічного розвитку на становище дітей. Запропоновано адаптовану до українських умов концепцію дослідження бідності та нерівних можливостей дітей, вивчено окремі складові добробуту сімей з дітьми. Проаналізовано становище вразливих категорій дітей. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності державної соціальної допомоги з метою подолання бідності та нерівності серед дітей.
Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України

У монографії розглянуто середній клас як основа соціально-економічної системи та передумови його розвитку в Україні, дана характеристика середнього класу в контексті його критеріальних ознак. Розглянуто теоретичні основи визначення середнього класу, перспективні стратегії розвитку середнього класу та основні напрями їх реалізації, а також сучасні пріоритети державної політики формування середнього класу.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ НАРОДУ ТА ДЕРЖАВИ: НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ (Електронний варіант)

Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи, стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогу влади, бізнесу та громадянського суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери.
Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов'язано зі збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування цілісного соціогуманітарного простору України.
Праця є першою із серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільно- політичного та культурного поступу сучасної України.
Розраховано на політикум, управлінську та наукову еліту України, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.
ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ(Електронний варіант)

Монографія підготовлена співробітниками відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України спільно з фахівцями Державного комітету статистики України.
В роботі розглядаються проблеми дослідження бідності в Україні з урахуванням специфіки розвитку соціально-економічних процесів на сучасному етапі. Узагальнено досвід дослідження бідності в країнах Східної Європи та Центральної Азії. Виявлено нові аспекти української бідності, досліджено ризики бідності в домогосподарствах України в залежності від їх структури. Виділено групи домогосподарств з найвищими ризиками бідності. Досліджено та змодельовано вплив різних соціально-економічних чинників на ризики та регіональні рівні бідності. Побудовано карти бідності у розрізі адміністративних районів України.
Монографія розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.
2008
Е.М. Лібанова. Соціально-економічні ризики та загрози бідності в Україні: методика та практика аналізу.

У виданні на основі проведеного аналізу розкрито сутність бідності як соціально-економічної категорії, здійснено моделювання впливу демографічних та соціально-економічних чинників на ризики бідності, зроблено багатомірну оцінку бідності, а також визначено її конкретні регіональні рівні.
Для економістів, фахівців практичних підрозділів, слухачів і курсантів, наукового та науково-педагогічного складу наукових установ і навчальних закладів суб’єктів сектору безпеки України.

УДК 339.1, ББК 67.9 (4 УКР) 305
О.М. Гладун. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика.

В монографії розглядаються теоретичні засади вибіркових обстежень та їх практична реалізація при дослідженні населення. В першому розділі проведений аналіз таких категорій як "населення", "сім'я" та "домогосподарство" та їх функції, розглядаються методи збору інформації щодо населення, наведена історична довідка про проведення обліків та обстежень населення. Другий розділ присвячений методологічним засадам проведення вибіркових обстежень населення. Розглянуті методологічні особливості реалізації окремих етапів формування вибірки. Третій розділ присвячений практичній реалізації наведених у попередньому розділі теоретичних положень на прикладі формування вибірок для трьох базових державних статистичних спостережень (умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності домогосподарств), які проводяться органами державної статистики України. Наступні два розділи присвячені проблемі, яка є невід'ємною складовою будь-якого вибіркового обстеження, а саме – надійності даних. У четвертому розділі ця проблема розглядається у контексті побудови статистичних моделей, а саме застосування композиційного оцінювання. У п'ятому розділі розглядаються питання оптимізації дизайну вибірки. У додатках наведена різноманітна фактична інформація щодо зазначених трьох базових державних вибіркових обстежень населення та приклади реалізації окремих етапів формування вибірки.
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (Електронний варіант)

Монографію підготовлено колективом Інституту за результатами виконання відомчої наукової тематики "Розробка механізмів реалізації інноваційних складових людського розвитку". У дослідженні також брали участь експерти програми розвитку ООН в Україні в рамках проекту "Цілі розвитку тисячоліття - Україна".
У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні положення щодо інноваційної сутності людського розвитку і чинників розвитку соціальних інновацій, дано оцінку загальним тенденціям інноваційних змін у складових людського розвитку. Запропоновано напрями удосконалення організаційного і фінансового забезпечення механізму реалізації інноваційних важелів людського розвитку, зокрема у сфері покращення демографічної якості населення, розширення соціально-інформаційного простору, політики зайнятості та доходів.
А.Г.Гвелесіані. Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм прогнозування

У монографії розглядаються теоретичні та прикладні проблеми диференціації грошових доходів населення України. Проаналізовано теорії розподілу доходів і досліджено сутність диференціації грошових доходів населення в умовах трансформації економічної системи. Узагальнено досвід оцінки та моделювання розподілу доходів, здійснено короткостроковий прогноз рівня диференціації заробітної плати. Обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання диференціації грошових доходів населення з метою подолання негативних соціальних наслідків, що виникають при деформації розподільних відносин.
Б.П.Левін. Економічний механізм соціальної інфраструктури: стан і перспективи розвитку

Досліджені проблеми розвитку й ефективного функціонування соціальної інфраструктури, до якої належать галузі охорони здоров'я, освіти, культури й мистецтва, житлово-комунального господарства, туризму тощо. Розглянуто еволюцію наукових поглядів на зміст економічного механізму в контексті підвищення суспільної ролі соціальної інфраструктури в умовах трансформаційних процесів та якісного відтворення людського капіталу. Фінансово-бюджетні питання діяльності соціально важливих галузей розглянуті у взаємозв'язку із економіко-організаційними та інституційними. Запропоновані шляхи удосконалення внутрішньої структури середньої і вищої школи. Розроблений сценарій і визначені перспективні тенденції формування ринку платних послуг.
З урахуванням ступеня розвитку ринкових відносин надані пропозиції щодо активізації соціального діалогу, оплати праці бюджетних працівників і стратегії корпоративного управління соціальної спрямованості.
І.М.Новак. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій

Монографія розкриває теоретичні, науково-методичні та правові питання, пов'язані з оцінкою диспропорцій соціального розвитку регіонів України. Досліджено регіональні диспропорції соціального розвитку в контексті забезпечення підвищення якості регіонального соціального управління. Розглянуто завдання державної політики щодо регіонального соціального розвитку, шляхи удосконалення державної регіональної соціальної політики, законодавчої бази та нормативно-правових актів України з питань регіонального розвитку для визначення і зменшення диспропорцій соціального розвитку регіонів.
ЛІБАНОВА Е.М.; БІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА АНАЛІЗУ. -/Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України/. - К.: КНЕУ, 2008. - 328с.

Монографія присвячена проблемам оплати праці в Україні та вивченню можливостей використання в країні досвіду організації заробітної плати в країнах Європейського союзу. Особливу увагу приділено таким аспектам оплати праці, як визначення щільності взаємозв'язку заробітної плат з основними макропоказниками економічного розвитку країни (продуктивність праці, ВВП, індекси конкурентоспроможності та людського розвитку тощо), а також особливостям оплати праці в різних сферах економічної діяльності, регулювання оплати праці та ін.
Для працівників органів державного управління, соціального партнерства, викладачів, науковців, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами оплати праці.

(Електронний варіант)
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: НАРОДЖУВАННІСТЬ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (Електронний варіант)

У монографії викладені результати комплексного демоекономічного дослідження проблем народжуваності у сучасній Україні. У ній висвітлюються теоретико-методологічні питання дослідження дітородної активності населення, всебічно характеризуються довготривалі й новітні тенденції народжуваності, аналізуються трансформації її моделі за різними структурними параметрами, розглядаються соціально-економічні чинники змін у рівні і структурах народжуваності, обгрунтовується авторське бачення перспектив цього демографічного процесу в Україні.
У роботі аналізуються також медико-демографічні детермінанти народжуваності: роль шлюбно-сімейних процесів і структур у перебігу цього процесу, вплив на народжуваність стану репродуктивного здоров'я населення. Досліджено взаємозв'язки народжуваності у системі відтворення населення, вплив її динаміки на формування депопуляційних тенденцій і старіння населення в Україні.
Перебіг процесу народжуваності, її чинники, новітні тенденції та структурні зміни розглядаються у взаємозв'язку з тими загальними процесами суспільно-економічної модернізації, які переживає наразі наша країна. Сучасний стан народжуваності в Україні, її структурні характеристики, а також вітчизняні умови дітородної діяльності населення проаналізовані на тлі ситуації у низці інших європейських країн.
Значна увага приділяється аналізу й узагальненню міжнародного досвіду сімейної й пронаталістської політики. На основі результатів проведеного дослідження та з урахуванням найбільш прийнятних у вітчизняних умовах ознак європейської демографічної політики у монографії сформульовані основні принципи та напрями вдосконалення сімейної й пронаталістської політики в Україні.
Видання призначене для демографів, економістів, фахівців з державного управління, викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до демографічної проблематики читачів.
ШЛЮБ, СІМ'Я ТА ДІТОРОДНІ ОРІЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ (Електронний варіант)

Монографія присвячена актуальним питанням формування шлюбної і дітородної активності населення України. Її підготовлено за результатами проведеного у квітні 2008р. спеціального вибіркового соціально-демографічного обстеження населення дітородного віку "Сім'я і діти". У монографії розглядаються особливості сучасного перебігу шлюбно-сімейних процесів, новітньої динаміки та структури народжуваності в Україні.
2007
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА (Електронний варіант)

У монографії розглядається широке коло сучасних соціально-демографічного відтворення у сільській місцевості України. Висвітлюється низка методологічних та методичних питань аналізу структурних особливостей та соціальної диференціації демографічних процесів, оцінки рівня життя сільського населення, його соціально-економічних структур, прогнозування демографічної ситуації у сільській місцевості на середньострокову перспективу.
Смертність населення України у трудоактивному віці (монографія)
Відпов. ред. Е. М. Лібанова.(Електронний варіант)

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми смертності населення України у трудоактивному віці. У ній висвітлюються особливості соціально-економічних умов формування здоров'я, чинників та наслідків його кризового стану у трудоактивному віці; досліджуються зміни у смертності й середній тривалості життя впродовж ХХ – поч. ХХІ ст., здійснена науково обґрунтована оцінка демографічних втрат України у роки соціальних катастроф першої половини ХХ століття, в т. ч. серед населення трудоактивного віку. Проведено аналіз
зрушень у структурі причин смерті у трудоактивному віці;
рівня смертності від причин, яким можна запобігти;
ролі та внеску смертності від соціально детермінованих захворювань.
Визначені втрати трудоактивного населення України внаслідок надмірної та передчасної смертності у період пострадянських трансформацій, дана оцінка резервів збільшення тривалості життя. У монографії також викладено основні принципи та пріоритетні напрями політики щодо покращання стану здоров'я та зниження смертності трудоактивного за віком населення України.
ГНУЧКІСТЬ ТА ЗАХИЩЕНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ. ДОСВІД УКРАЇНИ

Матеріал підготовлено на замовлення Міжнародної організації праці. Регіональне відділення Центральної та Східної Європи. Розглянуті макроекономічні передумови та соціально-демографічні передумови функціонування українського ринку праці, ринок праці України, гнучкі форми зайнятості в Україні, мобільність робочої сили, оплата праці, інституціональна політика ринку праці, законодавча підтримка зайнятості та колективні договори.
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ (Електронний варіант)

Монографія підготовлена колективом науковців відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за результатами виконання планової наукової теми "Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз". У монографії розглянуто еволюцію наукових поглядів на місце і роль людини в економіці, охарактеризовано складові людського розвитку та визначено чинники, що зумовлюють його територіальну диференціацію. Проаналізовано динаміку і сучасний рівень людського розвитку в Україні, розроблено методичні засади побудови системи національних індексів для вимірювання людського розвитку в адміністративно-територіальних одиницях різного рівня.
Дано оцінку загальним тенденціям та рівномірності динаміки базових складових людського розвитку в регіонах України, викладено теоретико-методологічні засади прогнозування людського розвитку на за-гальнонаціональному та регіональному рівнях. Обґрунтовано напрями соціальних інвестицій, розроблено пропозиції щодо реформування соціальної сфери та політики доходів, спрямовані на забезпечення пріо-ритетності людського розвитку, тендерної та міжпоселенської рівності.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Видання є підсумковим збірником матеріалів за результатами Міжнародної конференції "Міжнародний досвід інституціоналізації системи моніторингу та оцінки і доцільність її застосування в Україні", яка проходила в Києві 21-22 лютого 2007р. В цей збірник увійшли тези виступів, огляди міжнародних спеціалістів з вивчення соціальної політики Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Ірландії, Канади, Нігерії, Росії та Швеції. Тут аналізуються і наводяться приклади з інституціоналізації системи монітрингу та оцінки різних країн, їх практика та еволюція, наводяться пропозиції щодо застосування деяких їх моментів в Україні.
2006
І.О.Курило. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації

Монографія присвячена висвітленню теоретико-методологічних питань дослідження соціально-економічної структури населення та закономірностей її трансформації, аналізу соціально-економічної структури та стратифікації населення України у період ринкових перетворень, характеристиці демографічних наслідків змін у соціально-економічних структурах.
Виявлено основні закономірності історичної еволюції соціально-економічної структури та напрямів змін щодо факторів стратифікації населення. Із застосуванням положень теорії самоорганізації та синергетичного підходу досліджено генезис соціально-економічної структури радянського типу, причини її деформацій та особливості трансформації у період переходу до ринкової економіки. Обґрунтовано доцільність використання інституціонального підходу до вивчення процесів формування й трансформації соціально-економічних структур. Сучасна соціально-економічна структура населення України досліджується в єдності її інституціонального та соціально-групового виміру.
Аналіз соціально-економічної структури здійснено із залученням як класового, так і стратифікаційного підходу. Розглянуто демографічні, економічні (власність на засоби виробництва, позиція у сфері зайнятості) та освітньо-професійні чинники формування соціально-економічної структури й стратифікації населення. Запропоновано методичні підходи до виділення у складі населення України класових та мезокласових утворень, освітньо-професійних страт. Розглянуто демографічні наслідки новітніх трансформацій соціально-економічної структури населення в Україні. Сформульовано основні принципи формування та напрями реалізації соціально-демографічної політики щодо регулювання соціально-класових відносин, стратифікації населення та відтворення людського потенціалу в Україні.
КОМПЛЕКСНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2050 РОКУ(Електронний варіант)

Монографія являє собою детальний багатоваріантний демографічний прогноз загальної чисельності та статево-вікового розподілу населення України до 2050 р. Авторами дано обґрунтування найбільш вірогідних траєкторій основних компонентів, що визначають чисельність і вікову структуру населення у перспективі. Подано також і деякі аналітичні варіанти прогнозу. В роботі показано історичний розвиток підходів до демографічного прогнозування, освітлено його сучасні методи. Також проаналізовано гіпотези й основні результати колишніх демографічних прогнозів, розроблених для України.


https://idss.org.ua/forecasts/pop_proj_en

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (Електронний варіант)

У колективній монографії розглядаються проблеми дослідження рівня життя населення України з урахуванням специфіки розвитку соціально-економічних процесів на сучасному етапі. Узагальнено світовий досвід досліджень рівня життя, запропоновано концепцію дослідження рівня життя населення України на сучасному етапі та розроблено необхідний методичний інструментарій для проведення оцінок рівня життя населення. Розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.
СМЕРТНОСТЬ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР. ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ РАСПАДА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Издание является сборником материалов Международного семинара "Смертность в странах бывшего СССР. Пятнадцать лет после распада: что изменилось? Сюда вошли доклады специалистов по изучению смертности из Польши, Франции, США, России, Грузии и Украины. Здесь рассматриваются проблемы качества витальной статистики, современные тренды смертности в отдельных странах Восточной Европы и постсоветского пространства, анализируется связь смертности с образовательной и этнической структурой населения, влияние образа жизни на показатели смертности, оюсуждаются проблемы прогнозирования смертности.
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

У монографії розглянуто теоретичні і прикладні проблеми функціонування системи державного загальнообов'язкового соціального страхування. Містяться принципові рекомендації концептуального характеру щодо стратегії її реформування. Авторами розроблено підходи до побудови національної моделі державного загальнообов'язкового соціального страхування, подано методичну схему побудованої моделі та результати її застосування. Розглянуто роль соціального діалогу в системі управління державним соціальним страхуванням.
Для службовців установ державної влоди, фахівців соціальної сфери, науковців, педагогічних працівників, слухачів, студентів.

(Електронний варіант)

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Монографія підготовлена колективом науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України спільно з фахівцями Державного Комітету статистики України. У монографії проаналізовано рейтинг України за світовою шкалою людського розвитку, викладено методичні засади вимірювання людського розвитку у країнах з перехідною економікою. Досліджено регіональні відмінності людського розвитку України, стан базових складових людського розвитку: матеріального добробуту, освіти та тривалості життя населення.
Висвітлюється концепція людського капіталу, її роль в реалізації ідей людського розвитку, обгрунтовуються стратегічні напрями соціальних інвестицій в Україні.
Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки праці, соціальної економіки та політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних спеціальностей.
2005
Л.С. Лісогор. Конкурентність ринку праці: механізми реалізації.

Досліджено проблеми формування конкурентного середовища на ринку праці, специфіку розвитку конкурентних відносин у сфері зайнятості перехідної економіки. Запропоновано методику оцінки ступеню розвиненості конкурентного середовища на ринку праці на основі виокремлення груп чинників макроекономічного, регулярного, інституціонального, зовнішньо-коньюктурного впливу, які характеризуються різними джерелами походження, характером та інтенсивністю змін. Виявлено вплив індикаторів стимулюючого та стримуючого характеру на розвиток конкурентного середовища на ринку праці. Обґрунтовується пріоритетність інноваційної складової у системі чинників підвищення конкурентоспроможності робочої сили, доведена можливість виокремлення активної та пасивної складових її конкурентоспроможності. Визначаються напрями інституціональних змін на ринку праці - узгодження дії ринкових елементів та державного регулювання з метою формування механізму конкурентного середовища на ринку праці.
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ - 2004. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ

Монографія "Населення України - 2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку" присвячена аналізу регіональних особливостей структурних і динамічних характеристик населення та просторової специфіки його відтворення. Сформульовано теоретико-методологічні засади демографічного районування у контексті сучасних тенденцій соціально-економічної регіоналізацїї. Дана характеристика регіональних відмінностей статево-вікового складу населення, вивчено особливості просторової організації формування шлюбно-сімейної структури; проаналізовані стан та динаміка основних складових відтворення населення - народжуваності і смертності у регіональному розрізі; дана оцінка ролі міграційних процесів у соціально-демографічному розвитку регіонів.
У заключному розділі монографії запропоновано демографічне зонування території України, що відповідає сучасним реаліям відтворення населення та враховує просторові зсуви демографічної динаміки, які відбулись під дією соціально-економічної трансформації.
В книзі представлена докладна регіональна демографічна статистика та різноплановий картографічний матеріал, що ілюструє просторову динаміку демографічного розвитку України.
Книга є колективним монографічним науковим дослідженням, здійсненим науковцями Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ та Державного Комітету статистики України з залученням експертів з Інституту географії НАН України, і призначена для широкого кола читачів, включаючи як фахівців у сфері економіки, демографії, соціології, так і представників адміністративно-територіального менеджменту, відповідальних за розробку та впровадження регіональної демографічної політики.
2004
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ: ІСТОРИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ, ЕТНІЧНІ АСПЕКТИ

Ця публікація є науковим виданням, підготовленим за результатами першого Всеукраїнського перепису населення (2001 року) спільними зусиллями колективу науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та фахівців Державного Комітету статистики України. У роботі викладено теоретико-методологічні та методичні питання проведення перепису населення, обробки та аналізу його результатів, а також розробки на їх базі концептуальних засад державної демографічної політики.
Розрахована на фахівців у галузі демографії, демографічної статистики, соціальної та економічної політики органів державної влади, аспірантів, студентів з економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (2004-2015 РОКИ)
"ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"


Стратегію економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 рр. "Шляхом європейської інтеграції" підготовлено у відповідності до розпоряджень Президента України №372/2001-рп від 21.12.2001р. та №385/2002-рп від 8.11.2002р.
При підготовці Стратегії використовувалися аналітично-прогнозні матеріали міністерств і відомств України, Національного банку України, обласних державних адміністрацій, міжнародних організацій та фахівців.
ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТА ОЦІНКИ

Монографія присвячена теоретико-методологічним і прикладним проблемам розробки, оцінки та впровадження державних соціальних програм.
У комплексі досліджуються об'єктивно-історичні, фінансово-економічні, демографічні, політичні чинники та передумови розробки і впрвадження соціальних програм. Розроблено уніфіковані методичні підходи та специфічні методичні процедури розробки програм різної спрямованості, оцінки їх якості, ефективності, можливих результатів упровадження. Розроблено регіональні та гендерні аспекти соціальних програм. проаналізовані діючі в Україні соціальні програми, дана їх оцінка, подані пропозиції щодо підвищення їх ефективності та вдосконалення. Розрахована на науковців, економістів, представників органів влади, спеціалістів у сфері соціальної політики, аспірантів, студентів.
РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Посібник охоплює широкий спектр питань соціальної політики: від концепції людського розвитку, рівня життя населення та демографічних проблем до регулювання ринку праці, соціального страхування та соціальної допомоги. Викладено сутність багатьох демографічних та соціально-економічних категорій і понять, методи виміру і оцінки суспільно-економічних та демографічних явищ, зокрема тривалості життя, рівня життя населення, бідності, зайнятості та безробіття тощо. Висвітлено напрями і заходи державної політики та їхні наслідки в галузі регулювання демографічної ситуації, ринку праці, соціального страхування, зокрема пенсійного, і соціальної допомоги. Проаналізовано стан демографічного розвитку, добробуту населення, ринку праці та соціального захисту в Україні. Виклад проілюстровано великим фактологічним матеріалом, статистичними даними, таблицями, графіками, схемами.
Для працівників державних органів, експертів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів управлінських спеціальностей вищої школи.
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: 2004 РІК. ЩОРІЧНА НАУКОВО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ(Електронний варіант)

Ця доповідь є другою доповіддю з людського розвитку, що підготовлена спільно колективом науковців ІДСД НАНУ і фахівців Державного Комітету статистики України. У доповіді проведено аналіз місця України за світовим рейтингом людського розвитку, відмінностей в розвтку регіонів країни, розглянуто стан базових складових людського розвитку: матеріального доброту, освіти та тривалості життя населення.
Тематичний розділ цьогорічної доповіді присвячений гідній праці - одному з найважливіщих аспекиів людського розвитку. Викладено концептуальні основи гідної праці, розроблені Міжнародною організацією праці, розглянуто фактичний стан та можливості забепечення основних принципів гідної праці в Україні, запропоновано шляхи вирішення наявних проблем у соціально-трудовій сфері.
Робота розрахована на фахівців у галузі економіки праці, соціальної економіки та політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних спеціальностей.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ ООН В УКРАЇНІ:
ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ


Збірник містить матеріали, в яких розглядаються проблеми реалізації соціальної політики відповідно до цілей розвитку тисячоліття ООН в Україні. Досліджені питання подолання бідності, впровадження соціальних стандартів, організації системи оплати праці, соціально-демографічні аспекти підвищення рівня життя населення. проаналізовані процеси формування страхового ринку, розвитку і функціонування закладів освіти і соціального забезпечення.
Видання призначене для службовців органів державної влади і місцевого самоврядування, фахівців соціальної сфери, науковців, педагогічних працівників, слухачів, студентів. Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться соціальною проблематикою.
Висвітлені результати досліджень проведені за сприянням пректу ESDP (ПРООН).
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ - 2003.
ЩОРІЧНА АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ


У другій щорічній аналітичній доповіді ІДСД НАНУ проаналізовані сучасний стан та перспективи статево-вікової структури населення України, основні тенденції та очікувані наслідки базових складових природного руху населення у ракурсі перебігу процесу демографічного старіння; визначена роль механічного руху населення у акселерації цього процесу; детально вивчені соціальні та економічні наслідки старіння населення.
В книзі представлені докладні різноаспектні дані Держкомстату України про населення у віковому розрізі, а також наведені унікальні розрахунки таблиць смертності, шлюбності, демоекономічних таблиць та перспективного складу населення, здійснені експертами ІДСД НАНУ.
Книга написана у творчій співдружності дослідницькими колективами Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ та Державного Комітету статистики Україи і є корисним джерелом аналітичної демографічної інформації для економістів, демографів, соціологів та інших фахівців з питань стану та перспектив розвитку населення.
2003
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: 2003 РІК.
ЩОРІЧНА НАУКОВО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ
(Електронний варіант)

Ця праця є першою доповіддю з людського розвитку, підготовленою спільними зусиллями колективу науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ і фахівців Державного комітету статистики України. У доповіді викладені теоретико-методичні питання дослідження людського розвитку, аналітичні розробки щодо його базових аспектів, питання реалізації принципів людського розвитку в державній соціально-економічній стратегії.
Доповідь висвітлює як міжнародний досвід вимірювання рівня людського розвитку, так і вітчізняний методичний доробок щодо оцінки людського розвитку в регіонах України. Основну увагу приділено аналізу трьох основних складових людського розвитку: рівню життя населення, освіті та стану здоров'я, що є базовими аспектами, покладеними в основу міжнародної методології дослідження людського розвитку.
Робота розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних спеціальностей.
ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРО ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ У 2003 РОЦІ
РИНОК ПРАЦІ

Навчальний посібник розраховиний для студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань, може бути корисним для керівників, економістів, бухгалтерів, менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які професійно займаються підприємницькою діяльністю.
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Дослідження виконане в рамках проведення парламентських слухань з демографічних проблем в Україні 21 травня 2003 року.
Метою його було визначення причин та історичних коренів сучасної демографічної ситуації. Відповідно дано характеристику демографічних процесів в Україні на фоні загально європейських тенденцій, проаналізовано зміни у складі населення та стан природного і міграційного руху за повоєнні часи, сформульовано гіпотези щодо основних чинників демографічних зрушень, побудовано моделі і визначено взаємозв'язки.
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ - 2002.
ЩОРІЧНА АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ.


Перша аналітична доповідь Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ та Держкомстату України, в якій аналізується сучасний стан демографічних процесів в Україні. У доповіді праналізовано формування статтево-вікової та шлюбно-сімейної структур населення; розглядаються структурні зрушення народжуваності і смертності; досліджено стан та сучасні процеси формування здоров'я населення, тенденції та проблеми демографічного старіння; узагальнюються основні особливості відтворення населення та їх вплив на формування демографічного потенціалу України. Окремим розділом представлено аналіз міграційного руху населення.
Для економістів, демографів, соціологів та інших фахівців з питань стану населення України та її демографічних перспектив.